Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
~
from
2009-05-15
de
~
Refresh
2009-04-16
Refresca
3.
Microblogging client for GNOME
2009-05-15
Client de Microblogging per al GNOME
6.
Tray _Icon
2009-05-15
_Icona a l'àrea de notificació
7.
_Receive Messages
2009-05-15
_Rep missatges
8.
_Send Messages
2009-05-15
Envia missatge_s
9.
Search _Messages
2009-05-15
Cerca _missatges
14.
Cancel
2009-04-16
Cancel·la
16.
Enter a search query:
2009-05-15
Introduïu un terme de cerca:
18.
_Manage
2009-05-15
_Gestiona
2009-04-16
Ad_ministra
24.
C_lear
2009-04-16
Ne_teja
27.
Get Help Online...
2009-04-16
Obteniu ajuda en línia...
30.
_About
2009-04-16
_Quant a
31.
S_pellcheck
2009-05-15
_Verificació de l'ortografia
35.
_Accounts
2009-04-16
_Comptes
36.
_Help
2009-04-16
A_juda
37.
Display bubbles
2009-04-16
Mostra notificacions emergents
39.
Debug Output
2009-04-16
Sortida de depuració
41.
Keys obtained successfully.
2009-04-16
S'han obtingut les claus amb èxit.
42.
Failed to obtain key.
2009-04-16
No s'ha pogut obtenir la clau.
43.
Create %s account
2009-05-15
Crea un compte del %s
44.
Edit %s account
2009-05-15
Edita el compte de %s
45.
Are you sure you want to cancel the creation of this account?
2009-05-15
Esteu segur que voleu cancel·lar la creació d'aquest compte?
46.
Are you sure you want to delete this account?
2009-05-15
Esteu segur que voleu suprimir aquest compte?
49.
Receive
2009-05-15
Recepció
50.
Send
2010-03-30
Envia
2009-05-15
Enviament
52.
send message
2009-05-15
enviament d'un missatge
53.
retrieve thread
2009-05-15
recuperació d'un fil
54.
retrieve responses
2009-05-15
recuperació de respostes
55.
retrieve messages
2009-05-15
recuperació de missatges
56.
retrieve positions
2009-05-15
recuperació de posicions
57.
perform search query
2009-05-15
execució d'una consulta de cerca
58.
perform tag query
2009-05-15
execució d'una consulta d'etiqueta
59.
perform group query
2009-05-15
execució d'una consulta d'agrupament
60.
This user has protected their updates.
2009-05-15
Aquest usuari ha protegit les seves actualitzacions.
61.
You need to send a request before you can view this person's timeline.
2009-05-15
Cal que envieu una sol·licitud per a veure la línia temporal d'aquesta persona.
62.
Send request...
2009-05-15
Envia una sol·licitud...
69.
<b>1.</b> Click the button below to request a Gwibber login code from Facebook.
2009-05-15
<b>1.</b> Premeu el botó d'aquí sota per a sol·licitar un codi d'entrada per al Gwibber al Faceboook.
70.
<b>2.</b> Copy and paste the one-time code into the entry field below and then click the Apply button.
2009-05-15
<b>2.</b> Copieu i enganxeu el codi únic al camp d'entrada d'aquí sota i premeu el botó Aplica.
71.
<b>3.</b> Click the button below to give Gwibber permission to set your Facebook status.
2009-05-15
<b>3.</b> Premeu el botó d'aquí sota per a fer que el Gwibber pugui canviar el vostre al Facebook.
77.
<b>Retweet</b>
2009-10-14
<b>Reenvia</b>
84.
Allow insecure connection (Required for servers that don't support SSL)
2009-06-04
Permet connexions insegures (Necessari per als servidors que no admeten l'SSL)
86.
Append colon to username when replying
2009-05-15
Afegeix dos punts al nom d'usuari en respondre
87.
Authorize Status Changes
2009-05-15
Autoritza els canvis d'estat
89.
Comment Color:
2009-05-15
Color dels comentaris:
90.
Copyright (C) 2007-2009 Gwibber Team
2009-05-15
Copyright (C) 2007-2009 equip del Gwibber
91.
Default font:
2009-06-04
Tipus de lletra per defecte:
92.
Digg Color:
2009-05-15
Color del Digg: