Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
1.
About
2016-05-12
Informacje
2.
License:
2016-05-12
Licencja:
3.
Source code:
2016-05-12
Kod źródłowy:
4.
Bugtracker:
2016-05-12
Zgłaszanie problemów:
5.
Translations:
2016-05-12
Tłumaczenia:
6.
Mail:
2016-05-12
Email:
7.
Design:
2016-05-12
Projekt graficzny:
8.
Enjoying the app?
2016-05-12
Podoba się?
9.
Donate (PayPal)
2016-05-12
Darowizna (PayPal)
10.
Thanks to Fabian Baumgartner and Alfred Bushi for recording the guitar sounds with me. We release the sounds under the <b>CC BY-NC 3.0</b>.
2016-05-12
Podziękowania dla Fabian Baumgartner i Alfred Bushi za nagranie ze mną dźwięku gitar. Nagrania są na licencji <b>CC BY-NC 3.0</b>.
11.
Metronome sounds:
2016-05-12
Dźwięk metronomu:
12.
Drum loops:
2016-05-12
Pętle perkusyjne:
13.
External library:
2016-10-16
Biblioteka:
14.
Help
2016-05-12
Pomoc
15.
Tap on the guitar fret board to listen how the chords sounds like. You can change the speed in the settings.
2016-05-12
Dotknij gryfu aby usłyszeć dźwięki akordu. Szybkość odtwarzania można zmienić w ustawieniach.
16.
Don't play this string
2016-05-12
Nie graj na tej strunie
17.
Play this string
2016-05-12
Graj na tej strunie
18.
Finger numbers
2016-05-12
Oznaczenia palców
27.
Close
2016-05-12
Zamknij
30.
Cancel
2016-05-12
Anuluj
31.
Rename
2016-05-12
Zmień nazwę
33.
Delete
2016-05-12
Usuń
45.
Drum loops
2016-05-12
Pętle perkusyjne
46.
Fretboard
2016-10-16
Gryf
47.
Guitar
2016-05-12
Gitara
48.
Select chord
2016-05-12
Wybierz akord
49.
Play
2016-10-16
Odtwórz
50.
Add
2016-10-16
Dodaj
51.
Guitar tuner
2016-05-12
Strojenie gitary
52.
E
2016-05-12
E
53.
A
2016-05-12
A
54.
D
2016-05-12
D
55.
G
2016-05-12
G
56.
B
2016-05-12
H
57.
minor
2016-05-12
moll
58.
major
2016-05-12
dur
59.
C
2016-05-12
C
60.
C#
2016-05-12
Cis
61.
D#
2016-05-12
Dis
62.
F
2016-05-12
F
63.
F#
2016-05-12
Fis
64.
G#
2016-05-12
Gis
65.
A#
2016-05-12
Ais
66.
Metronome
2016-05-12
Metronom
67.
Chords
2016-05-12
Akordy
68.
Scales
2016-10-16
Skale
69.
Recorder
2016-05-12
Nagrywanie
71.
Records location:
2016-05-28
Katalog nagrań:
72.
Click to play
2016-05-28
Kliknij, aby odtworzyć
73.
Click again to stop
2016-05-28
Kliknij ponownie, aby zatrzymać