Translations by Butterfly

Butterfly has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 145 results
7.
Home
2013-09-30
Ev dizini
8.
Public
2013-09-30
Genel
9.
Office
2013-09-30
Ofis
28.
Getting started
2013-10-09
Başlarken
43.
You can rename your profiles with just 2 clicks on them:
2013-10-09
Profil isimlerine 2 kere tıklayarak yeniden isimlendirebilirsiniz:
44.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2013-09-25
Kural adı gelecekte kuralları belirlemenize yardımcı olacaktır.
45.
How to autostart Gufw with the system?
2013-09-25
Gufw sistem açılışısında nasıl otomatik başlatılır?
49.
Some rules are added by themselves?
2013-09-25
Bazı kurallar kendileri tarafından eklenmiştir?
51.
What is Allow, Deny, Reject and Limit?
2013-09-25
İzin verme, Engel Koyma, Engelleme ve Limit nedir?
52.
Allow: Will allow traffic.
2013-09-25
İzin verme: Ağ trafiğine izin verir
53.
Deny: Will deny traffic.
2013-09-25
Engel olma : Ağ trafiğine engel olur
63.
Import Profile
2013-09-25
Profili içe aktar
64.
Import cancelled
2013-09-25
İçe aktarma iptal oldu
65.
Error
2013-09-25
Hata
68.
Operation cancelled
2013-09-25
İşlem iptal edildi
69.
Profile already exists
2013-09-25
Profil zaten mevcut
72.
Profile imported, now you can choose it in the profiles
2013-09-25
Profil içe aktarıldı, şimdi profiller bölümünden seçim yapabilirsiniz
73.
Export Profile
2013-09-25
Profili dışa aktar
74.
Export cancelled
2013-09-25
Dışa aktarma iptal oldu
76.
Profile exported
2013-09-25
Profil dışa aktarıldı
81.
Gufw Log: Removed
2013-09-30
Gufw Kaydı: Silindi
82.
Gufw Log removed
2013-09-30
Gufw Kaydı silindi
83.
Text copied to clipboard
2013-09-25
Metin panoya kopyalandı
89.
Outgoing policy changed
2013-09-30
Gidiş ilkesi değişti
90.
There was an error changing the outgoing policy
2013-09-30
Gidiş ilkesi değişiminde bir hata oluştu
96.
Status: Enabled
2013-09-30
Durum: Etkin
97.
Firewall enabled
2013-09-30
Ateş duvarı etkin
98.
Status: Disabled
2013-09-30
Durum: Pasif
99.
Firewall disabled
2013-09-30
Ateş duvarı pasif
100.
There was an error changing the firewall status
2013-09-30
Ateş duvarı durum değişimnde bir hata oluştu
104.
Rule(s) deleted
2013-09-30
Kural(lar) silindi
106.
No rule selected
2013-09-30
Seçilen kural yok
107.
You have to select a rule
2013-09-30
Bir kural seçmelisiniz
126.
Insert IP/Ports
2013-10-09
IP/Bağlantı Noktaları Ekle
130.
Profile
2013-10-09
Profil
132.
You can't use this profile name
2013-10-09
Bu profil ismini kullanamazsınız
134.
Too long! (max. 15 characters)
2013-10-09
Çok uzun! (en fazla 15 karakter)
136.
Profile exist
2013-10-09
Profil mevcut
137.
There is a profile with the same name
2013-10-09
Aynı isimde bir profil var
138.
Current profile
2013-10-09
Geçerli Profil
139.
You can't rename the current profile
2013-10-09
Geçerli profili yeniden isimlendiremezsiniz
142.
Select a profile
2013-10-09
Bir profil seçin
143.
You need to select a profile for deleting
2013-10-09
Silmek için bir profil seçmeniz gerekir
144.
Profile not erasable
2013-10-09
Profil silinebilir değil
145.
You can't remove the current profile
2013-10-09
Geçerli profili silemezsiniz
148.
Gufw Logging: Enabled
2013-10-09
Gufw Günlüğü: Etkin
149.
Gufw Logging: Disabled
2013-10-09
Gufw Günlüğü: Pasif
157.
Updated rule
2013-10-09
Güncellenen kural
161.
Add a Firewall Rule
2013-06-25
Bir Ateş Duvarı Kuralı Ekle
172.
Subcategory:
2013-10-09
Alt kategori: