Translations by kaan ozdincer

kaan ozdincer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 804 results
~
It may be a security risk to use a default allow policy for SSH
2015-01-07
SSH için varsayılan izin politikasını kullanmak bir güvenlik riski yaratabilir
~
qBittorent
2015-01-07
qBittorent
~
It may be a security risk to use a default allow policy for RDP
2015-01-07
RDP için varsayılan izin politikasını kullanmak bazı güvenlik teklikeleri yaratabilir
~
Nagios Plugin
2015-01-07
Nagios Eklentisi
3.
Please, just one Gufw's instance
2015-01-11
Lütfen tek bir Gufw uygulaması çalıştırın
4.
Gufw is already running. If this is wrong, remove the file:
2015-01-11
Gufw zaten çalışıyor. Bu yanlış ise, şu dosyayı silin:
5.
Deleting previous rules:
2015-01-11
Önceki kuralları silme:
6.
Appending new rules:
2015-01-11
Yeni kurallar ekleme:
7.
Home
2015-01-07
Ev
10.
Renamed profile:
2015-01-11
Yeniden adlandırılmış profil:
11.
All Interfaces
2015-01-11
Tüm Arayüzler
12.
Not Forward
2015-01-11
Yönlendirilmemiş
13.
All
2015-01-11
Tümü
14.
Ports:
2015-01-11
Bağlantı Noktaları:
15.
Choose a TCP or UDP Protocol with a range of ports
2015-01-11
Bağlantı nokası dizisi ile bir TCP ya da UDP Protokolü seç
16.
The IP/Port will be forward to this interface
2015-01-11
But arayüz için IP/Port yönlendirilecek
17.
You need to set an Interface for forwarding to this another interface
2015-01-11
Bunu bir başka arayüze yönlendirmek için bir arayüz ayarlamalısınız
18.
Error: Firewall is disabled
2015-01-11
Hata: Güvenlik Duvarı kapalı
19.
The firewall has to be enabled first
2015-01-11
Öncelikle güvenlik duvarı etkinleştirilmelidir
20.
Error running:
2015-01-11
Çalışırken hata:
21.
Rule(s) added
2015-01-11
Kural(lar) eklendi
22.
Warning: Some rules added. Review the log
2015-01-11
Uyarı: Bazı kuralla eklendi. Günlüğe göz atın
23.
Error: No rules added. Review the log
2015-01-11
Hata: Hiç kural eklenmedi. Günlüğe göze atın
24.
Insert Port
2015-01-11
Bağlantı Noktası Ekle
25.
You need to insert a port in the port field
2015-01-11
Bağlantı noktası alanına bir bağlantı noktası eklemelisiniz
26.
Edward Snowden's Greatest Fear
2015-01-11
Edward Snowden 'in En Büyük Korkusu
27.
"Nothing Will Change"
2015-01-11
"Hiçbir Şey Değişmedi"
29.
Rules
2015-01-11
Kurallar
30.
Report
2015-01-11
Rapor
32.
2015-01-11
39.
An uncomplicated way to manage your firewall, powered by ufw. Easy, simple, nice and useful! :)
2015-01-11
Güvenlik duvarınızı yönetmenin karmaşık olmayan bir yolu, ufw tarafından deskteklenmektedir. Kolay, basit, hoş ve kullanışlı!
42.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2015-01-11
Eğer normal kullanıcıysanız, bu ayar ile güvende olursunuz (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). P2P uygulamalarınız için izinler eklemeyi unutmayın:
43.
You can rename your profiles with just 2 clicks on them:
2015-01-11
Profillerinizi üzerlerine 2 kez tıklayarak yeniden adlandırabilirsiniz:
44.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2015-01-11
Kural Adı, gelecekte kurallarınızı tanımanıza yardımcı olacaktır:
45.
How to autostart Gufw with the system?
2015-01-11
Gutw sistem ile birlikte nasıl otomatik başlar?
46.
You do not need it. After you do all of the changes in Gufw, the settings are still in place until the next changes.
2015-01-11
Buna ihtiyacınız yok. Gufw üzerinde yaptığınız her değişiklik, o andan itibaren değişene kadar uygulanıyor olacaktır.
47.
Why is Gufw disabled by default?
2015-01-11
Gufw varsayılan olarak neden kapalı?
48.
By default, the firewall does not open ports to the outside world.
2015-01-11
Varsayılan olarak, güvenlik duvarı hiç bir bağlantı noktasını dış dünyaya açmaz.
49.
Some rules are added by themselves?
2015-01-11
Bazı kurallar kendiliğinden mi eklenmiş?
50.
Well, the behaviour is such that when you change or import a profile, or when you edit a rule, Gufw will add that rule again, then ufw re-adds that rule for IPv4 and IPv6.
2015-01-11
Bir profili değiştirdiğinizde yada içeri aktardığınızda ki davranış, ya da bir kuralı düzenlediğinizde, Gufw kuralı tekrar ekler, sonra ufw bu kuralı IPv4 ve IPv6 için yeniden ekler.
51.
What is Allow, Deny, Reject and Limit?
2015-01-11
What is Allow, Deny, Reject and Limit?
52.
Allow: Will allow traffic.
2015-01-11
Allow: Trafiğe izin verir.
53.
Deny: Will deny traffic.
2015-01-11
Deny: Trafiği reddeder.
54.
Reject: Will deny traffic and will inform that it has been rejected.
2015-01-11
Reject: Trafiği reddeder ve bunu bildirir
55.
Limit: Will deny traffic if an IP tried several connections.
2015-01-11
Limit: Eğer bir IP adresinden çok fazla bağlantı deniyosa reddetecektir.
56.
I see some rules in all profiles
2015-01-11
Tüm profillerde bazı kurallar görüyorum
57.
All the ufw rules will be appear in all profiles.
2015-01-11
Tüm ufw kuralları, tüm profillerde gözükecek.
58.
What do I see in the Listening Report?
2015-01-11
Dinleme Raporunda ne göreceğim?
59.
The ports on the live system in the listening state for TCP and the open state for UDP.
2015-01-11
TCP ve UDP için açık durumlar için canlı sistemdeki dinleme durumlarındaki bağlantı noktaları.
60.
I want even more!
2015-01-11
Daha fazla istiyorum!