Translations by Dennis Esternon

Dennis Esternon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
~
<b>Rules</b>
2009-07-26
<b>Mga Alituntunin</b>
~
Rule added
2009-07-26
Idinagdag ang tuntunin
~
Error: Insert a port number
2009-07-26
Mali: Magpasok ng numero ng port
~
Error performing operation
2009-07-26
May pagkakamali sa pagsasagawa ng operasyon
~
Error: Fields filled out incorrectly
2009-07-26
Mali: Hindi wasto ang pagkakapuno sa mga fields
~
Reject all INCOMING traffic
2009-07-26
Tanggihan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
~
Error: Range ports only with tcp or udp protocol
2009-07-26
Mali: Ang saklaw lamang ng mga ports ay sa pamamagitan ng tcp o kaya udp protocol
~
Deny all INCOMING traffic
2009-07-26
Tanggihan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
~
Select rule(s)
2009-07-26
Piliin ang (mga) patakaran
~
From
2009-07-26
Magmula sa
~
Action
2009-07-26
Aksyon
~
To
2009-07-26
Patungo sa
~
Allow all INCOMING traffic
2009-07-26
Payagan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
176.
Preconfigured
2009-07-26
Naunang Naisaayos
185.
Simple
2009-07-26
Simple
199.
Advanced
2009-07-26
Advanced
200.
Firewall
2009-07-26
HadlangSunog
201.
_File
2009-07-26
_File
205.
_Edit
2009-07-26
_Edit
207.
_Help
2009-07-26
_Tulong