Translations by Ismael Omar

Ismael Omar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 120 results
~
Error: Insert a port number
2012-06-17
Qalad: geli nambarka godka
~
Error: Range ports only with tcp or udp protocol
2012-06-17
Qalad: xadiga godadka oo kaliya tcp ama udp barotokool
~
<b>Gufw Options</b>
2012-06-10
<b>Qiyaaraadka Gufw</b>
~
Firewall: Preferences
2012-06-10
Gaashaanderbiga: Doorashooyinka
~
<b>ufw Options</b>
2012-06-10
<b>Qiyaaraadka ufw</b>
~
Translate this Application...
2012-06-10
Turjum Baraamijkaan...
~
This will remove all rules and disable the firewall!
2012-06-10
Kan wuxuu bixinayaa dhamaan shuruudaha wuxuuna curyaaminayaa Gaashaanderbiga!
~
Firewall: Add Rule
2012-06-10
Gaashaanderbiga: Kudar shuruud
~
Show extended actions
2012-06-10
Muuji falal badan
~
Shield logo by myke http://michael.spiegel1.at/
2012-06-10
Sawirka loogadda difaaca waxaa leh myke http://michael.spiegel1.at/
~
Logging
2012-06-06
Warbixin ka diyaarinaya
~
Show notifications
2012-06-06
Muuji ogeysiismaha
~
Show notifications for new connections in Listening Report
2012-06-06
Muuji ogeysiismaha iskuxirnaanshaha cusub ee Warbixinta Dhageysiga
~
<b>Gufw Options</b>
2012-06-06
<b>doorashooyinka Gufw</b>
~
Ports in the listening state for TCP and open state for UDP. If enabled, will result in higher CPU usage.
2012-06-06
Godadku waxey ku jiraan xaalad dhageysi TCP-da iyo xaalada furan UDP-da. Hadii la doorto in laga shaqeysiiyo, waxey keeneysaa CPU-ga oo aad loo isticmaalo.
~
Listening Report
2012-06-06
Dhageysanayaa warbixinta
~
Logging
2012-06-06
Warbixing ka diyaarinaya
~
Status
2012-06-06
Xaaladda
~
Firewall: Preferences
2012-06-06
Gaashaanderbiga: Qiyaaraadka
~
Unlock
2012-06-06
Fur
~
Logging:
2012-06-06
Warbixin ka diyarinaya:
~
<b>Rules</b>
2012-06-06
<b>Shuruudaha</b>
~
<b>ufw Options</b>
2012-06-06
<b>doorashooyinka ufw</b>
~
Outgoing:
2012-06-06
Dibadda aadaya:
~
Incoming:
2012-06-06
Gudaha soo gelaya:
~
Get Help Online...
2012-06-06
Ka hel caawinaad barta internetka
~
Report a Problem...
2012-06-06
Ka warbixi dhibaato...
~
Translate this Application...
2012-06-06
Turjum tadbiiqaan...
~
Unlock the firewall
2012-06-06
Fur gaashaanderbiga
~
Documentation...
2012-06-06
Dokumintiyeynta...
~
Show in a simpler format that can be used for scripting
2012-06-06
Muuji hab fudud oo loo adeegsan karo iskaribtiga
~
Show as server script
2012-06-06
Muuji iskaribtiga seerfarka
~
Re_move Rule
2012-06-06
Dib_ubixi Shuruuda
~
Remove all Gufw logs
2012-06-06
Bixi dhamaan loogaga Gufw
~
_Add Rule...
2012-06-06
_Ku dar shuruud...
~
_Log...
2012-06-06
_Looga...
~
Re_load Rules
2012-06-06
Dib_usoo rar Shuruudaha
~
Re_set Firewall...
2012-06-06
Dib_usoo bilaaw Gaashanderbiga...
~
Clean values in boxes
2012-06-06
Nadiifi sheyaha ku jira sanduqyada
~
Firewall: Add Rule
2012-06-06
Gaashaanderbiga: Ku dar shuruud
~
This will remove all rules and disable the firewall!
2012-06-06
Kan wuxuu bixinayaa dhamaan shuruudaha wuxuuna curyaaminayaa Gaashaanderbiga
~
Lead developer: Marcos Alvarez Costales https://launchpad.net/~costales Developers (in alphabetical order): David Planella https://launchpad.net/~dpm Emilio López https://launchpad.net/~turl Giacomo Picchiarelli https://launchpad.net/~gpicchiarelli Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Raúl Soriano https://launchpad.net/~gatoloko Rogério Vicente https://launchpad.net/~rogeriopvl Rubén Megido https://launchpad.net/~runoo Vadim Peretokin https://launchpad.net/~vperetokin Contributors: Cedrick Hannier https://launchpad.net/~cedynamix MOTU Devid Antonio Filoni https://launchpad.net/~d.filoni
2012-06-06
Hogaanka horumarinta: Marcos Alvarez Costales https://launchpad.net/~costales Horumariyayaasha (qaab alifbeeto): David Planella https://launchpad.net/~dpm Emilio López https://launchpad.net/~turl Giacomo Picchiarelli https://launchpad.net/~gpicchiarelli Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Raúl Soriano https://launchpad.net/~gatoloko Rogério Vicente https://launchpad.net/~rogeriopvl Rubén Megido https://launchpad.net/~runoo Vadim Peretokin https://launchpad.net/~vperetokin Tabarucayaasha: Cedrick Hannier https://launchpad.net/~cedynamix MOTU Devid Antonio Filoni https://launchpad.net/~d.filoni
~
Enabled firewall
2012-06-06
Wuu shaqeynayaa gaashanderbiga
~
Disabled firewall
2012-06-06
Ma shaqeynayo gaashanderbiga
~
DENY
2012-05-26
DIID
~
REJECT
2012-05-26
CELI
~
LIMIT OUT
2012-05-26
XADID BIXIDA
~
ALLOW
2012-05-26
OGOLOW
~
LIMIT
2012-05-26
XADEEY
~
REJECT OUT
2012-05-26
CELI BIXIDA