Translations by Sasa Batistic

Sasa Batistic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
~
An uncomplicated way to manage your firewall, powered by ufw. Easy, simple, nice and useful!
2013-11-03
Nezahtevni način za upravljanje vašega požarnega zidu, ki ga poganja ufw. Lahek, preprost, prijazen in uporaben!
~
Documentation...
2013-10-02
Dokumentacija ...
~
Get Help Online...
2013-10-02
Poiščite pomoč na spletu ...
~
Report a Problem...
2013-10-02
Prijavi težavo ...
~
Translate this Application...
2013-10-02
Prevedi ta program ...
5.
Deleting previous rules:
2013-11-03
Brisanje prejšnjih pravil:
6.
Appending new rules:
2013-11-03
Pripenjanje novih pravil:
14.
Ports:
2013-11-03
Vrata:
20.
Error running:
2013-11-03
Napaka pri izvajanju:
32.
2013-11-03
Št.
39.
An uncomplicated way to manage your firewall, powered by ufw. Easy, simple, nice and useful! :)
2013-11-03
Nezahtevni način upravljanja vašega požarnega zidu, ki ga poganja ufw. Lahek, preprost, prijazen in uporaben! :)
42.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2013-06-25
Če ste običajni uporabnik, ste varni z nastavitvami (Stanje=Prižgan, Dohodno: Zavrni, Odhodno=Dovoli). Zapomnite si, da dodate pravila za vaše P2P programe:
58.
What do I see in the Listening Report?
2013-11-03
Kaj vidim v poročilu poslušanja?
67.
Filename has not valid characters. Rename the file to only letters, numbers, dashes and underscores
2013-11-03
Ime datoteke nima veljavnih znakov. Preimenujte datoteko, da bo imela samo črke, številke, pomišljaje in podčrtaje
69.
Profile already exists
2013-06-25
Profil že obstaja
71.
Profile imported:
2013-11-03
Profil uvožen:
72.
Profile imported, now you can choose it in the profiles
2013-06-25
Profil je uvožen, sedaj ga lahko izberete med profili
73.
Export Profile
2013-06-25
Izvozi profil
74.
Export cancelled
2013-06-25
Izvažanje je prekinjeno
75.
Profile exported:
2013-11-03
Profil izvožen:
78.
This will remove all rules in the current profile and disable the firewall
2013-11-03
To bo odstranilo vsa pravila v trenutnem profilu in onemogočilo požarni zid
84.
Incoming:
2013-11-03
Prihajajoče:
87.
Restart your firewall to refresh to the real status and please report this bug
2013-11-03
Znova zaženite vaš požarni zid za osvežitev realnega stanja in poročajte ta hrošč
88.
Outgoing:
2013-11-03
Odhajajoče:
94.
Select just one row
2013-11-03
Izberite samo eno vrstico
103.
You will delete all selected rules
2013-11-03
Izbrisali boste vsa izbrana pravila
108.
You can edit just one rule
2013-11-03
Urejate lahko zgolj eno pravilo
111.
Changing profile:
2013-11-03
Menjava profila:
140.
Edited Profile:
2013-11-03
Urejeni profil:
141.
Created Profile:
2013-11-03
Ustvarjeni profil:
2013-11-03
Ustvarjen profil:
146.
Deleted Profile:
2013-11-03
Izbrisani profil:
2013-11-03
Izbrisan profil:
147.
ufw Logging:
2013-11-03
Prijava ufw:
150.
Confirm Delete Dialog: Enabled
2013-11-03
Potrdi izbris pogovornega okna: omogočeno
151.
Confirm Delete Dialog: Disabled
2013-11-03
Potrdi izbris pogovornega okna: onemogočeno
155.
Editing rule (Removing):
2013-11-03
Urejanje pravila (odstranjevanje):
156.
Editing rule (Adding):
2013-11-03
Urejanje pravila (dodajanje):
158.
About Gufw Firewall
2013-11-03
O požarnem zidu Fufw
162.
Allow
2013-06-25
Dovoli
182.
Rule Description
2013-11-03
Opis pravila
184.
Port or service
2013-11-03
Vrata ali storitev
187.
Do not Log
2013-06-25
Ne beleži dnevnika
191.
IP
2013-11-03
IP
232.
<b>ufw</b>
2014-01-25
<b>ufw</b>
234.
Show confirm dialog for deleting rules
2013-11-03
Prikaži potrditveno pojavno okno za izbris pravil
235.
<b>Gufw</b>
2014-01-25
<b>Gufw</b>
386.
An enhanced version of Duke Nukem 3D
2013-11-03
Izboljšana različica Duke Nukem 3D
465.
Vuze
2014-01-25
Vuze
481.
Assault Cube
2014-01-25
Assault Cube