Translations by Mitja

Mitja has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 554 results
~
qBittorent
2013-08-03
qBittorent
~
Nagios Plugin
2013-08-03
vstavek Nagios
~
NASCAR Racing 2002/03 8 players
2013-08-03
NASCAR dirke 2002/03 8 igralcev
~
ManiaDrive HTTP server
2013-08-01
ManiaDrive HTTP strežnik
~
Google+ _Community
2013-07-18
Google+ _Skupnost
~
_Donate...
2013-07-18
_Doniraj...
~
Google+ Community
2013-07-18
Google+ Skupnost
~
_Follow
2013-07-18
_Sledi
~
_Twitter
2013-07-18
_Twitter
~
Thanks in advance!!
2013-07-18
Hvala vnaprej!
~
_Google +
2013-07-18
_Google +
~
Go to the official documentation
2013-07-18
Pojdi na uradno dokumentacijo
~
Get Help _Online...
2013-07-18
Poišči pomoč na _Spletu...
~
Go to the official answers
2013-07-18
Pojdi na uradne odgovore
11.
All Interfaces
2013-07-18
Vsi vmesniki
18.
Error: Firewall is disabled
2013-07-18
Napaka: Požarni zid je onemogočen
19.
The firewall has to be enabled first
2013-07-18
Ta požarni zid mora biti najprej omogočen
21.
Rule(s) added
2013-07-18
Pravilo(-a) dodan
22.
Warning: Some rules added. Review the log
2013-07-18
Opozorilo: Nekatera pravila so bila dodana. Pregled dnevnika
23.
Error: No rules added. Review the log
2013-07-18
Napaka: Ni dodanega pravila. Pregled dnevnika
24.
Insert Port
2013-07-18
Vnesite vrata
25.
You need to insert a port in the port field
2013-07-18
Morate vstaviti vrata v polje
26.
Edward Snowden's Greatest Fear
2013-07-28
Edward Snowden's največji strah
27.
"Nothing Will Change"
2013-07-28
"Nič se ne bo spremenilo"
46.
You do not need it. After you do all of the changes in Gufw, the settings are still in place until the next changes.
2013-07-27
Ne potrebujete. Ko naredite vse spremembe v Gufw, nastavitve so še vedno v veljavi do naslednje spremembe.
62.
Visit this web (please, copy & paste in your browser):
2013-07-26
Obiščite to spletno stran (prosimo, korperajte in prilepite v svoj brskalnik):
81.
Gufw Log: Removed
2013-07-30
Gufw dnevnik: odstranjen
112.
ALLOW
2013-07-18
DOVOLI
113.
DENY
2013-07-18
ZAVRNI
114.
REJECT
2013-07-18
ZAVRNI
115.
LIMIT
2013-07-18
Meje
116.
OUT
2013-07-18
ZUNAJ
117.
IN
2013-07-18
V
122.
(out)
2013-07-29
ven
126.
Insert IP/Ports
2013-07-18
Vstavite IP/Vrata
127.
You need to insert IP/ports in to/from fields
2013-07-24
Morate vstaviti IP/vrata v/polja
131.
Profile not valid
2013-07-18
Profil ni veljaven
132.
You can't use this profile name
2013-07-18
Ne morate uporabiti izbrano ime profila
133.
Enter at least one character
2013-07-18
Vnesite vsaj en znak
134.
Too long! (max. 15 characters)
2013-07-28
Predolgo"(največ 15 znakov)
135.
Use only letters, numbers, dashes and underscores
2013-07-28
Uporabite le črke, črte in številke
136.
Profile exist
2013-07-18
Profil obstaja
137.
There is a profile with the same name
2013-07-18
Obstaja profil z istim imenom
139.
You can't rename the current profile
2013-07-18
Ne morate preimenovati ternutni profil
143.
You need to select a profile for deleting
2013-07-17
Izbrati morate profil za izbris
144.
Profile not erasable
2013-07-17
profil ni mogoče izbrisati
145.
You can't remove the current profile
2013-07-17
ne morate izbrisati trenutnega profila
148.
Gufw Logging: Enabled
2013-07-17
ufw pisanje dnevnika: Omogočeno
149.
Gufw Logging: Disabled
2013-07-17
ufw pisanje dnevnika: Onemogočeno
202.
_Import profile
2013-07-18
_Uvoz profika