Translations by Damir Jerovšek

Damir Jerovšek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 114 results
~
It may be a security risk to use a default allow policy for RDP
2013-06-30
Uporaba privzetega dovolilnega pravilnika za RDP
5.
Deleting previous rules:
2014-01-10
Brisanje predhodnih pravil:
7.
Home
2013-06-29
Doma
8.
Public
2013-06-29
Javno
44.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2013-06-29
Ime pravila vam bo pomagalo določiti pravila v prihodnosti:
76.
Profile exported
2013-06-29
Profil je izvožen
77.
Reset Firewall
2013-06-29
Ponastavi Požarni zid
80.
Removed rules and reset firewall!
2013-06-29
Pravila so odstranjena in požarni zid je ponastavljen!
82.
Gufw Log removed
2013-06-29
Dnevnik Gufw je odstranjen
83.
Text copied to clipboard
2013-06-29
Besedilo je kopirano na odložišče
85.
Incoming policy changed
2013-06-29
Dohodni pravilnik se je spremenil
86.
There was an error changing the incoming policy
2013-06-29
Med spreminjanjem dohodnega pravilnika je prišlo do napake
89.
Outgoing policy changed
2013-06-29
Odhodni pravilnik se je spremenil
90.
There was an error changing the outgoing policy
2013-06-29
Med spreminjanjem odhodnega pravilnika je prišlo do napake
96.
Status: Enabled
2013-06-29
Stanje: omogočeno
97.
Firewall enabled
2013-06-29
Požarni zid je omogočen
98.
Status: Disabled
2013-06-29
Stanje: onemogočeno
99.
Firewall disabled
2013-06-29
Požarni zid je onemogočen
100.
There was an error changing the firewall status
2013-06-29
Med spreminjanjem stanja požarnega zida je prišlo do napake
101.
Restart your firewall to refresh to the real status and please report this bug
2013-06-29
Za osvežitev na realno stanje ponastavite požarni zid in poročajte ta hrošč
102.
Delete rule
2013-11-03
Izbriši pravilo
104.
Rule(s) deleted
2013-06-29
Pravilo(a) je izbrisano
105.
Error. Review Gufw Log
2013-06-29
Napaka: preglejte dnevnik Gufw
106.
No rule selected
2013-06-29
Ni izbranega pravila
107.
You have to select a rule
2013-06-29
Izbrati morate pravilo
110.
You can't edit a rule added from ufw
2013-06-29
Ne morete urejati pravila, dodanega iz ufw
124.
Gufw profile
2013-10-19
Profil Gufw
125.
All files
2013-10-19
Vse datoteke
137.
There is a profile with the same name
2013-10-19
Profil z istim imenom že obstaja
139.
You can't rename the current profile
2013-10-19
Trenutnega profila ni mogoče preimenovati
147.
ufw Logging:
2014-01-10
Beleženje ufw:
158.
About Gufw Firewall
2014-01-10
O požarnem zidu Gufw
173.
Application:
2013-11-03
Program:
181.
Name:
2013-11-03
Ime:
192.
Paste your current local IP
2013-06-29
Prilepi vaš trenuten krajevni IP
194.
You can write a port as '22' or a port range as '22:24'. If you're editing a Preconfigured or Simple rule, Interface field must be 'All Interfaces' and the IPs and From Port fields must be empty.
2013-07-12
Vrata lahko zapišete kot '22' oz. obseg vrat kot '22:24'. Če urejate Prednastavljeno ali Preprosto pravilo, mora Vmesnik biti 'Vsi vmesniki', polja IP-ji in Iz vrat biti prazni.
195.
Insert:
2013-11-03
Vstavi:
211.
_Outgoing:
2013-10-19
_Odhodno:
226.
_Logging:
2013-07-12
_Beleženje:
233.
Lo_gging Gufw activity
2013-07-12
Be_leženje dejavnosti Gufw
243.
The rule will be moved to the end of the list
2013-06-29
Pravilo bo premaknjeno na konec seznama
246.
Network;Games;
2013-10-19
Omrežje;Igre;
249.
System;Monitor;
2013-06-29
Sistem;Nadzor;
256.
Games;Strategy;
2013-06-29
Igre;Strategija;
259.
Network;
2013-06-30
Omrežje;
269.
Games;Role;
2013-06-29
Igre;Vloga;
274.
Network;Telephony;
2013-06-29
Omrežje;Telefonija;
277.
Network;Audio Video;
2013-06-29
Omrežje;Zvok Video;
292.
Games;Arcade;
2013-06-29
Igre;Arkada;
296.
Games;Action;
2013-06-29
Igre;Akcija;