Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 468 results
~
_Report a Problem...
2013-08-07
_Prijavi težavo ...
~
_Translate this Application...
2013-08-07
_Prevedi ta program ...
~
_Documentation...
2013-08-07
_Dokumentacija ...
~
_Donate...
2013-07-19
_Doniraj ...
~
Google+ _Community
2013-07-19
_Skupnost Google+
~
Google+ Community
2013-07-19
Skupnost Google+
~
Get Help _Online...
2013-07-19
Poišči pomoč na _spletu ...
~
It may be a security risk to use a default allow policy for SSH
2013-07-13
Uporaba privzetega pravila za SSH je lahko varnostno tveganje
~
<b>ufw Options</b>
2013-06-24
<b>Možnosti ufw</b>
~
<b>Gufw Options</b>
2013-06-24
<b>Možnosti Gufw</b>
~
Logging:
2013-06-24
Beleženje:
9.
Office
2013-07-19
Pisarna
13.
All
2013-08-07
Vsa
18.
Error: Firewall is disabled
2013-07-19
Napaka: požarni zid je onemogočen
21.
Rule(s) added
2013-07-19
Pravilo(a) dodano
22.
Warning: Some rules added. Review the log
2013-07-19
Opozorilo: nekatera pravila so bila dodana. Preglejte dnevnik
23.
Error: No rules added. Review the log
2013-07-19
Napaka: ni bilo dodanih pravil. Preglejte dnevnik
25.
You need to insert a port in the port field
2013-07-19
V polje vrat morate vstaviti vrata
26.
Edward Snowden's Greatest Fear
2013-07-28
Največji strah Edwarda Snowdena
28.
Getting started
2013-06-24
Kako začeti
31.
Log
2013-06-24
Dnevnik
33.
Rule
2013-06-24
Pravilo
34.
Name
2013-06-24
Ime
36.
Port
2013-06-24
Vrata
37.
Address
2013-06-24
Naslov
38.
Application
2013-06-24
Program
40.
Basic
2013-06-24
Osnovno
41.
FAQ
2013-06-24
Pogosto zastavljena vprašanja
42.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2013-06-26
Če ste običajni uporabnik, ste varni z nastavitvami (Stanje=Vklopljeno, Dohodno: Zavrni, Odhodno=Dovoli). Zapomnite si, da dodate pravila za svoje programe P2P:
43.
You can rename your profiles with just 2 clicks on them:
2013-06-24
Profile lahko preimenujete z 2 klikoma na njih:
44.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2013-06-24
Ime pravila vam bo pomagalo pri identifikaciji pravil v prihodnosti:
45.
How to autostart Gufw with the system?
2013-06-24
Kako samodejno začeti Gufw skupaj s sistemom?
46.
You do not need it. After you do all of the changes in Gufw, the settings are still in place until the next changes.
2013-07-27
Ne potrebujete. Ko naredite vse spremembe v Gufw, nastavitve še vedno veljajo do naslednje spremembe.
47.
Why is Gufw disabled by default?
2013-06-24
Zakaj je Gufw privzeto onemogočen?
48.
By default, the firewall does not open ports to the outside world.
2013-06-24
Privzeto požarni zid ne odpre vrat v zunanji svet.
49.
Some rules are added by themselves?
2013-06-24
Zakaj se nekatera pravila dodajo sama?
51.
What is Allow, Deny, Reject and Limit?
2013-06-24
Kaj je Dovoli, Blokiraj, Zavrni in Omeji?
52.
Allow: Will allow traffic.
2013-06-24
Dovoli: dovoli promet.
53.
Deny: Will deny traffic.
2013-06-24
Blokiraj: blokira promet.
54.
Reject: Will deny traffic and will inform that it has been rejected.
2013-06-24
Zavrni: blokira promet in obvesti o zavrnitvi.
55.
Limit: Will deny traffic if an IP tried several connections.
2013-06-24
Omeji: bo blokiral promet, če IP poskusi z več povezavami.
56.
I see some rules in all profiles
2013-06-24
Vidim nekaj pravil v vseh profilih
57.
All the ufw rules will be appear in all profiles.
2013-06-24
Vsa pravila ufw se pojavijo v profilih.
62.
Visit this web (please, copy & paste in your browser):
2013-07-26
Obiščite to spletno stran (kopirajte in prilepite v svoj brskalnik):
63.
Import Profile
2013-06-24
Uvozi profil
64.
Import cancelled
2013-06-24
Uvoz je bil preklican
65.
Error
2013-06-24
Napaka
68.
Operation cancelled
2013-06-24
Opravilo je bilo preklicano
74.
Export cancelled
2013-06-26
Izvoz je bil preklican
77.
Reset Firewall
2013-06-30
Ponastavi požarni zid