Translations by Eduard Hummel

Eduard Hummel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
~
<b>Gufw Options</b>
2013-09-20
<b>Gufw Možnosti</b>
~
Removing rules...
2011-11-20
Odstránenie pravidiel...
~
Rule(s) removed
2011-11-20
Odstránené pravidlo(á)
~
Wrong identification
2011-11-20
Chybná identifikácia
~
DENY OUT
2011-07-18
NEPOVOLIŤ
~
Clean values in boxes
2011-07-18
Čistej hodnoty v poliach
~
ALLOW IN
2011-07-18
POVOLIŤ
~
DENY IN
2011-07-18
ODMIETNUŤ
~
Firewall: Add Rule
2011-07-18
Firewall: Pridať pravidlo
~
Enabled firewall
2011-07-18
Povolený firewall
~
Disabled firewall
2011-07-18
Zakázaný firewall
~
Wrong identification
2011-07-18
Zlé označenie
~
This will remove all rules and disable the firewall!
2011-07-18
Tým sa odstránia všetky pravidlá a zakáže firewall!
~
Rule(s) removed
2011-07-18
Pravidlo (á) odstrániť
~
Removing rules...
2011-07-18
Odstránené pravidlá...
~
Reloaded ufw rules
2011-07-18
Preložené ufw pravidlá
31.
Log
2013-09-20
Záznam
37.
Address
2011-11-20
Adresy
2011-07-18
Adresa
77.
Reset Firewall
2011-07-18
Vynulovať Firewall
79.
Do you want to continue?
2011-07-18
Prajete si pokračovať?
80.
Removed rules and reset firewall!
2011-07-18
Odstrániť pravidlá a vynulovať firewall!
123.
on
2011-07-18
zapnúť
160.
translator-credits
2013-11-04
Launchpad Contributions: Daniel Bartkovic https://launchpad.net/~danhy007 Eduard Hummel https://launchpad.net/~eduardhummel Marián Bača https://launchpad.net/~majoobaca-deactivatedaccount Milan Antos https://launchpad.net/~antos-milan86 Peter Pulik https://launchpad.net/~petopulik Robert Hartl https://launchpad.net/~lesnyskriatok costales https://launchpad.net/~costales helix84 https://launchpad.net/~helix84
161.
Add a Firewall Rule
2013-09-20
Pridať pravidlo firewallu
162.
Allow
2013-09-20
Povoliť
163.
Deny
2013-09-20
Zakázať
164.
Reject
2013-09-20
Odmietnuť
165.
Limit
2013-09-20
Limit
166.
In
2013-09-20
Vstup
167.
Out
2013-09-20
Výstup
168.
Both
2013-09-20
Obidve
169.
Policy:
2013-09-20
Zásady:
170.
Direction:
2013-09-20
Inštrukcie:
171.
Category:
2013-09-20
Kategórie:
172.
Subcategory:
2013-09-20
Podkategória:
175.
Copy app values and jump to Advanced Tab
2013-09-20
Skopírujte hodnoty a prejdite na kartu rozšírené
177.
Protocol:
2013-09-20
Protokol:
178.
TCP
2013-09-20
TCP
179.
UDP
2013-09-20
UDP
180.
Port:
2013-09-20
Port:
186.
Log:
2013-09-20
Záznam:
187.
Do not Log
2013-09-20
Nezaznamenávať
188.
Log All
2013-09-20
Zaznamenať všetko
189.
From:
2011-07-18
Od:
190.
To:
2011-07-18
Do:
192.
Paste your current local IP
2013-09-20
Vložte vašu aktuálnu lokálnu IP
193.
You can write a port as '22' or a port range as '22:24'
2013-09-20
Môžete napísať port ako '22' alebo port ako rozsah '22:24'
196.
Interface:
2013-09-20
Pripojenie:
238.
Firewall Preferences
2013-09-20
Nastavenia firewallu