Translations by Daniel Bartkovic

Daniel Bartkovic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
~
Logging:
2013-11-01
Záznamy:
~
Re_load Rules
2013-11-01
Znovunačítať pravidlá
~
Re_set Firewall...
2013-11-01
Reštartovať pravidlá
~
Remove all Gufw logs
2013-11-01
Vymazať všetky Gufw záznamy
~
Show in a simpler format that can be used for scripting
2013-11-01
Zobraziť v jednoduchom formáte použiteľnom pre skriptovanie
~
Show as server script
2013-11-01
Zobraziť ako skript servera
~
_Add Rule...
2013-11-01
_Pridať pravidlo_
~
REJECT
2013-11-01
ODMIETNUŤ
~
LIMIT
2013-11-01
OBMEDZIŤ
~
REJECT IN
2013-11-01
ODMIETNUŤ
~
LIMIT IN
2013-11-01
OBMEDZIŤ DNU
~
REJECT OUT
2013-11-01
ODMIETNUŤ VON
~
LIMIT OUT
2013-11-01
OBMEDZIŤ VON
~
ALLOW
2013-11-01
POVOLIŤ
~
DENY
2013-11-01
ZAKÁZAŤ
~
Use PortA:PortB for a port range.
2013-11-01
Použiť PortA:PortB pre rozsah portov
~
Lead developer: Marcos Alvarez Costales https://launchpad.net/~costales Developers (in alphabetical order): David Planella https://launchpad.net/~dpm Emilio López https://launchpad.net/~turl Giacomo Picchiarelli https://launchpad.net/~gpicchiarelli Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Raúl Soriano https://launchpad.net/~gatoloko Rogério Vicente https://launchpad.net/~rogeriopvl Rubén Megido https://launchpad.net/~runoo Vadim Peretokin https://launchpad.net/~vperetokin Contributors: Cedrick Hannier https://launchpad.net/~cedynamix MOTU Devid Antonio Filoni https://launchpad.net/~d.filoni
2013-11-01
Hlavný vývojár: Marcos Alvarez Costales https://launchpad.net/~costales Vývojári (v abecednom poradí): David Planella https://launchpad.net/~dpm Emilio López https://launchpad.net/~turl Giacomo Picchiarelli https://launchpad.net/~gpicchiarelli Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Raúl Soriano https://launchpad.net/~gatoloko Rogério Vicente https://launchpad.net/~rogeriopvl Rubén Megido https://launchpad.net/~runoo Vadim Peretokin https://launchpad.net/~vperetokin Prispievatelia: Cedrick Hannier https://launchpad.net/~cedynamix MOTU Devid Antonio Filoni https://launchpad.net/~d.filoni
77.
Reset Firewall
2013-11-01
Reštartovať firewall
119.
Anywhere
2013-11-01
Kdekoľvek
123.
on
2013-11-01
Zapnutý
197.
Rule number to insert
2013-11-01
Pridať pravidlo ako číslo
229.
Remove the selected rule(s)
2013-11-01
Odobrať zvolené pravidlo(á)