Translations by Robert Antoni Buj Gelonch

Robert Antoni Buj Gelonch has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 491 results
~
An uncomplicated way to manage your firewall, powered by ufw. Easy, simple, nice and useful!
2018-02-24
Una manera senzilla per gestionar el tallafoc, impulsada per ufw. Fàcil, senzilla, agradable i útil!
~
Go to the official answers
2017-12-08
Vés a les respostes oficials
~
_Report a Problem...
2017-12-06
_Informeu d'un problema...
~
Get Help _Online...
2017-12-06
Obteniu ajuda en línia...
~
_Twitter
2017-12-06
_Twitter
~
Google+ Community
2017-12-06
Comunitat de Google+
~
Google+ _Community
2017-12-06
_Comunitat de Google+
~
_Google +
2017-12-06
_Google +
~
_Follow
2017-12-06
_Seguiu-nos
~
_Donate...
2017-12-06
Feu un _donatiu...
~
Thanks in advance!!
2017-12-06
Gràcies per avançat!
~
Go to the official documentation
2017-12-06
Vés a la documentació oficial
~
_Documentation...
2017-12-06
_Documentació...
~
An uncomplicated way to manage your firewall, powered by ufw. Easy, simple, nice and useful!
2017-12-06
Una manera senzilla de gestionar el tallafoc, impulsada per ufw. Fàcil, senzilla, agradable i útil!
~
_Report a Problem...
2017-12-06
_Informa d'un problema...
~
_Translate this Application...
2017-12-06
_Traduïu aquesta aplicació...
~
Nagios Plugin
2017-12-06
Connector de Nagios
~
qBittorent
2017-12-06
qBittorent
~
XBMC Remote
2017-12-06
Control de XBMC
~
Remote control for XBMC
2017-12-06
Control remot per XBMC
3.
Please, just one Gufw's instance
2017-12-06
Si us plau, només una instància de Gufw
4.
Gufw is already running. If this is wrong, remove the file:
2017-12-06
Gufw ja s'està executant. Si això és erroni, suprimiu el fitxer:
5.
Deleting previous rules:
2017-12-06
S'estan suprimint les regles anteriors:
6.
Appending new rules:
2017-12-06
S'estan afegint les regles noves:
7.
Home
2017-12-06
Casa
8.
Public
2017-12-06
Públic
9.
Office
2017-12-06
Oficina
10.
Renamed profile:
2017-12-06
Perfil reanomenat:
11.
All Interfaces
2017-12-06
Totes les interfícies
13.
All
2017-12-08
Tot
14.
Ports:
2017-12-08
Ports:
18.
Error: Firewall is disabled
2017-12-06
Error: el tallafoc està inhabilitat
19.
The firewall has to be enabled first
2017-12-06
Primer s'ha d'habilitar el tallafoc
20.
Error running:
2017-12-08
Error en executar:
21.
Rule(s) added
2017-12-06
Regles afegides
22.
Warning: Some rules added. Review the log
2017-12-06
Avís: s'han afegit algunes regles. Reviseu el registre
23.
Error: No rules added. Review the log
2017-12-06
Avís: no s'ha afegit cap regla. Reviseu el registre
28.
Getting started
2017-12-06
Com començar
29.
Rules
2017-12-06
Regles
30.
Report
2017-12-06
Informe
32.
2017-12-08
33.
Rule
2017-12-06
Regla
34.
Name
2017-12-08
Nom
39.
An uncomplicated way to manage your firewall, powered by ufw. Easy, simple, nice and useful! :)
2018-02-24
Una manera senzilla per gestionar el tallafoc, impulsada per ufw. Fàcil, senzilla, agradable i útil! :)
2017-12-06
Una manera senzilla de gestionar el tallafoc, impulsada per ufw. Fàcil, senzilla, agradable i útil! :)
40.
Basic
2017-12-08
Bàsic
41.
FAQ
2017-12-06
PMF
42.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2017-12-06
Si sou un usuari normal, estareu segur amb aquesta configuració (Estat = Activat, Entrada = Denega, Sortida = Permet). Recordeu afegir les regles permet per a les vostres aplicacions P2P:
43.
You can rename your profiles with just 2 clicks on them:
2017-12-06
Podeu canviar el nom dels vostres perfils en fer-hi només 2 clics:
44.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2017-12-06
El nom de la regla us ajudarà a identificar les vostres regles en el futur: