Translations by Mathias Bynke

Mathias Bynke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
1.
Update a Firewall Rule
2013-06-24
Oppdater en brannmurregel
2.
Policy:
2013-06-24
Praksis:
3.
Direction:
2013-06-24
Retning:
4.
Log:
2013-06-24
Logg:
5.
Protocol:
2013-06-24
Protokoll:
9.
Limit
2013-06-24
Begrens
11.
Out
2013-06-24
12.
Do not Log
2013-11-03
Ikke loggfør
20.
Paste your current local IP
2013-06-24
Lim inn lokal IP til denne maskinen
22.
You can write a port as '22' or a port range as '22:24'
2013-06-24
Du kan skrive en port som «22» eller et portområde som «22:24»
24.
You can write a port as '22' or a port range as '22:24'. If you're editing a Preconfigured or Simple rule, Interface field must be 'All Interfaces' and the IPs and From Port fields must be empty.
2013-06-24
Du kan skrive en port som «22» eller et portområde som «22:24». Viss du redigerer en forhåndskonfigurert eller enkel regel, må «Grensesnitt»-feltet være satt til «Alle grensesnitt», og IP-ene and «Fra port»-feltene må være tomme.
2013-06-24
Du kan skrive en port som «22» eller et portområde som «22:24». Viss du redigerer en forhåndsinnstilt eller enkel regel, må «Grensesnitt»-feltet være satt til «Alle grensesnitt», og IP-ene and «Fra port»-feltene må være tomme.
25.
Rule Name:
2013-06-24
Regelnavn:
26.
Interface:
2013-06-24
Grensesnitt:
27.
You need to insert an IP
2013-06-24
Du må skrive inn en IP.
28.
The rule will be moved to the end of the list
2013-06-24
Regelen vil bli flyttet til slutten av listen
29.
Firewall Preferences
2013-06-24
Brannmuroppsett
32.
Low
2013-06-24
Lav
36.
<b>ufw Options</b>
2013-06-24
<b>ufw-Innstillinger</b>
37.
Logging Gufw activity
2013-06-24
Logger Gufw-aktivitet
38.
<b>Gufw Options</b>
2013-06-24
<b>Gufw-Innstillinger</b>
39.
Add a profile
2013-06-24
Legg til en ny profil
2013-06-24
Lag en ny profil
41.
Remove the selected profile
2013-06-24
Fjern valgt profil
43.
<b>Gufw Profiles</b>
2013-06-24
<b>Gufw-profiler</b>
44.
Add a Firewall Rule
2013-06-24
Legg til en brannmurregel
45.
Category:
2013-06-24
Kategori:
46.
Application Name:
2013-06-24
Programnavn:
47.
Subcategory:
2013-06-24
Underkategori:
48.
Copy app values and jump to Advanced Tab
2013-06-24
Kopier programverdier og hopp til «Avansert»-fanen
50.
Port:
2013-06-24
Port:
51.
You can write a port as '22', a port range as '22:24' or a service as 'http'
2013-06-24
Du kan skrive en port som ­«22», et portområde som «22:24» eller en tjeneste som 'http'
53.
Insert on line:
2013-06-24
Sett inn i linje:
56.
Rule
2013-06-24
Regel
57.
Name
2013-06-24
Navn
63.
Getting started
2013-06-24
Komme i gang
64.
What is Gufw?
2013-06-24
Hva er Gufw?
65.
An uncomplicated way to manage your firewall. Easy, simple, nice and useful! :)
2013-06-24
En mindre komplisert måte å organisere brannmuren din på. Enkel, grei og nyttig! :)
66.
Basic
2013-06-24
Grunnleggende
67.
FAQ
2013-06-24
FAQ
68.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2013-11-03
Viss du er en vanlig bruker, er denne innstillingen trygg (Status: På; Innkommende: Avslå; Utgående: Tillat). Husk å legge til tillat-regler for P2P-programmene dine.
69.
You can rename your profiles with just 2 clicks on them:
2013-06-24
Du kan gi nye navn til profilene dine med kun to klikk:
70.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2013-06-24
Regelnavnet hjelper deg å kjenne igjen reglene i fremtiden:
71.
How to autostart Gufw with the system?
2013-06-24
Starte Gufw automatisk ved oppstart
73.
Why is Gufw disabled by default?
2013-11-03
Hvorfor er Gufw slått av som standard?
74.
By default, the firewall does not open ports to the outside world.
2013-06-24
Som standard holder brannmuren alle porter stengt for verden utenfor.
75.
Some rules are added by themselves?
2013-11-03
Hvorfor legges noen regler til av seg selv?
76.
Well, the behaviour is such that when you change or import a profile, or when you edit a rule, Gufw readds that rule, then ufw readds for IPv4 and IPv6.
2013-11-03
Når du forandrer eller importerer en profil, eller når du endrer en regel, legger Gufw til den regelen på nytt, og ufw legger til på nytt for IPv4 og IPv6.
77.
What is Allow, Deny, Reject and Limit?
2013-06-24
Hva er «Tillat, «Nekt», «Avvis» og «Begrens»?
78.
Allow: Will allow traffic.
2013-06-24
Tillat: Tillater trafikk.