Translations by Harald H.

Harald H. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
68.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2014-04-26
Hvis du er en vanlig bruker, vil du være trygg med denne innstillingen (Status: På; Innkommende: Avslå; Utgående: Tillat). Husk å legge til tillatelsesregler for P2P-programmene dine:
2014-04-26
Hvis du er en vanlig bruker, vil du være trygg med denne innstillingen (Status: På; Innkommende: Avslå; Utgående: Tillat). Husk å legge til tillatelsesregler for P2P-programmene dine.
91.
Profile already exists
2014-04-26
Profilen finnes allerede
93.
Profile imported, now you can choose it in the profiles
2014-04-26
Profil importert, du kan nå velge den blant profilene
108.
Restart your firewall to refresh to the real status and please report this bug
2014-04-26
Start brannmuren din på nytt for å oppdatere til den sanne statusen og vennligst rapporter denne feilen
129.
Public
2014-04-26
Offentlig
131.
Home
2014-04-26
Hjemme
135.
Games;Action;
2015-10-06
Spill;Action;
147.
A modernization of the classic DOS game Scorched Earth
2014-04-22
En moderne utgave av det klassiske DOS-spillet Scorched Earth
148.
A F-22 Raptor simulation by NovaLogic
2014-04-22
En F-22 Raptor simulering fra NovaLogic
151.
Strategy game by Blizzard Entertainment
2014-04-22
Strategispill fra Blizzard Entertainment
152.
A decentralized peer-to-peer networking framework with file sharing and messaging
2014-04-22
Et desentralisert peer-to-peer nettverksrammeverk med fildeling og meldingstjeneste
156.
An arcade combat game inspired by Worms from Team17 Software
2014-12-18
Et arkade-kampspill inspirert av Worms av Team17 Software
160.
Network;Services;
2015-10-06
Nettverk;Tjenester;
166.
Network;P2P;
2015-10-06
Nettverk;P2P;
167.
Remember to open the ports on the router
2014-04-22
Husk å åpne portene på ruteren
168.
Railroad strategy game by PopTop Software
2014-04-22
Jernbane-strategispill fra PopTop Software
170.
Network;Telephony;
2015-10-06
Nettverk;Telefoni;
182.
An enhanced multiplayer version of Quake by id Software
2014-04-22
En forbedret flerspillerversjon av Quake fra id Software
187.
Network;
2015-10-06
Nettverk;
188.
A FPS by Xatrix Entertainment
2015-10-06
FPS-spill av Xatrix Entertainment
191.
Network;Remote Access;
2015-10-06
Nettverk;Fjerntilgang;
192.
It may be a security risk to use a default allow policy for RDP
2014-04-22
Det kan være en sikkerhetsrisiko å bruke en standard tillatelsespolicy for RDP
193.
Violent combat game from Running With Scissors
2015-10-06
Voldelig kampspill fra Running With Scissors
207.
A FPS by Padworld Entertainment based on Quake III, server on port 27963
2014-04-22
Et FPS-spill fra Padworld Entertainment basert på Quake III, tjener på port 27963
208.
Web-page based system management utility
2014-04-22
Nettbasert administrasjonsverktøy
210.
A 3D flight simulator
2014-04-22
En 3D flysimulator
220.
A FPS combat game by NovaLogic
2014-04-22
Et FPS-stridsspill fra NovaLogic
228.
An enhanced version of Star Control II from 3DO
2014-04-22
En forbedret utgave av Star Control II fra 3DO
229.
Games;Adventure;
2015-10-06
Spill;Eventyr;
244.
Tor anonymity network
2015-10-06
Tor anonymitetsnettverk
251.
FPS by Croteam
2015-10-06
FPS-spill av Croteam
270.
System logging
2014-04-26
Systemloggføring
2014-04-26
Systemlogging
273.
It may be a security risk to use a default allow policy for SSH
2014-04-22
Det kan være en sikkerhetsrisiko å bruke en standard tillatelsespolicy for SSH
280.
A unofficial online BattleTech game
2014-04-22
Et uoffisielt online BattleTech-spill
333.
Games;
2015-10-06
Spill;
436.
Cross-platform BitTorrent client written with Python and GTK+
2015-10-06
Kryssplattform BitTorrent-klient skrevet i Python og GTK+
474.
Authentication is required to run the Firewall Configuration
2014-04-26
Autentisering er nødvendig for å kjøre brannmurkonfigurasjon
482.
Go to the official documentation
2014-04-26
Gå til offisiell dokumentasjon
494.
Donate?
2014-04-26
Donere?
506.
<b>Listening Report</b>
2014-04-26
<b>Trafikkrapport</b>
507.
Copy log to clipboard
2014-04-26
Kopier logg til utklippstavlen
508.
Remove log
2014-04-26
Fjern logg
509.
<b>Log</b>
2014-04-26
<b>Logg</b>
515.
Warning: Some rules added. Review the log
2014-04-26
Advarsel: Noen regler ble lagt til. Kontroller loggen
516.
Error: No rules added. Review the log
2014-04-26
Feil: Ingen regler ble lagt til. Kontroller loggen
537.
Profile
2014-04-26
Profil
538.
Profile not valid
2014-04-26
Profil ikke gyldig
539.
You can't use this profile name
2014-04-26
Du kan ikke bruke dette profilnavnet