Translations by Åka Sikrom

Åka Sikrom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
24.
You can write a port as '22' or a port range as '22:24'. If you're editing a Preconfigured or Simple rule, Interface field must be 'All Interfaces' and the IPs and From Port fields must be empty.
2016-04-11
Du kan skrive inn en port som «22» eller et portområde som «22:24». Hvis du redigerer en forhåndsoppsatt eller enkel regel, må «Grensesnitt»-feltet være satt til «Alle grensesnitt», og IP-er og «Fra port»-feltene må være tomme.
49.
Preconfigured
2016-04-11
Forhåndsoppsatt
108.
Restart your firewall to refresh to the real status and please report this bug
2016-04-11
Start brannmuren på nytt for å oppdatere til faktisk status, og send inn en rapport om denne programfeilen
474.
Authentication is required to run the Firewall Configuration
2016-04-11
Du må autentisere deg for å kjøre brannmuroppsett