Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 476 results
~
You need to insert both IPs if you're using both ports
2013-07-19
Vnesiti morate oba IPja, če uporabljate obe vrati
~
No changes were made
2013-06-30
Brez sprememb
~
I want even more! :)
2013-06-24
Želim še več! :)
~
Visit the community documentation
2013-06-24
Obiščite dokumentacijo skupnosti
~
Well, the behaviour is such that when you change or import a profile, or when you edit a rule, Gufw readds that rule, then ufw readds for IPv4 and IPv6.
2013-06-24
Do tega pride, ko spremenite ali uvozite profil ali ko uredite pravilo. Takrat Gufw pravilo ponovno doda, nato ga ufw ponovo doda za IPv4 in IPv6.
~
You need to insert an IP
2013-06-24
Vstaviti morate IP
4.
A source port of Descent, the 3D Flying FPS by Outrage Entertainment
2013-07-28
Predelava source igre Descent, 3D letalske prvoosebne strelske igre podjetja Outrage Entertainment
7.
A top-down 2D clone of Valve Software's Counter-Strike by Unreal Software
2013-08-07
2D dvojnik igre Counter-Strike podjetja Valve Software
21.
Hedgewars
2013-08-07
Hedgewars
22.
An arcade combat game inspired by Worms from Team17 Software
2013-06-30
Arkadna bojevalna igra, ki se zgleduje po igri Worms podjetja Team17 Software
25.
Used to monitor Windows machines from a Nagios Server
2013-07-24
Uporabljajo za nadzor računalnikov Windows s strežnika Nagios
27.
H.323 Call Signaling
2013-07-19
klicna signalizacija H.323
28.
Network;Telephony;Video Conference;
2013-07-19
Omrežje;Telefonija;Video konferenca
30.
H.323 multicast gatekeeper discovery (H.225)
2013-07-23
H.323 odkrivanje vratarja razpršenega oddajanja (H.225)
32.
H.323 Gatekeeper Registration, Admission and Status (H.225)
2013-07-23
H.323 registracija, spis in stanje vratarja (H.225)
33.
Postal
2013-08-06
Postal
34.
Violent combat game from Running With Scissors
2013-07-28
Nasilna bojna igra podjeja Running With Scissors
36.
A FPS game based on the Cube engine
2013-07-24
Prvoosebna strelska igra zasnovana na pogonu Cube
38.
Network File System protocol with static ports at 32765:32768 (some conflicts with popular games)
2013-07-25
Protokol omrežnega datotečnega sistema s statičnimi vrati na 32765:32768 (nekaj sporov s priljubljenimi igrami)
40.
NFS Quota & TLDP NFS
2013-08-04
NFS Quota in TLDP NFS
41.
NFS with user/group filesystem usage quota support with static ports at 32765:32769 (some conflicts with popular games)
2013-07-27
NFS s podporo omejitve porabe uporabnika/skupine s statičnimi vrati na 32765:32769 (nekaj sporov s priljubljenimi igrami)
43.
A 3D sandbox construction game by Markus Persson
2013-07-21
3D igra gradnje v peskovniku podjetja Markus Persson
44.
Games;
2013-07-13
Igre;
49.
Data storage device temperature data server
2013-07-28
Naprava za shranjevanje podatkov temparature podatkovnega strežnika
50.
Murmur
2013-08-07
Murmur
51.
Murmur voice chat server (counterpart to Mumble client)
2013-07-29
Murmur strežnik za glasovni klepet (za uporabo z odjemalcem Mumble)
53.
A third-person fantasy combat game by Human Head Studios
2013-07-21
Tretje osebna fantazijska bojna igra podjeta Human Head Studios
55.
Web-based administration for the Rune game by Human Head Studios
2013-07-25
skrbništvo na osnovi spleta za igro Rune podjetja Human Head Studios
56.
Steam
2013-08-06
Steam
57.
Software distribution service and game server browser from Valve
2013-07-23
storitev distribucije programske opreme in brskalnik strežnika iger podjetja Valve
61.
A thermo-nuclear war strategy game from Introversion Software
2013-07-28
Termo jedrska vojna strateška igra podjetja introversion Software
67.
An ASCII-art 2D deathmatch game
2013-07-28
2D ubijalska igra iz znakov ASCII
68.
Dopewars
2013-08-06
Dopewars
69.
A FPS by id Software
2013-06-30
Prvoosebna strelska igra podjetja id Software
73.
A fantasy strategy game by 3DO
2013-07-19
fantazijska strateška igra podjetja 3DO
75.
A multiplayer combat online game by Dynamix - main port
2013-07-24
Večigralna spletna bojna igra podjetja Dynamix - glavna vrata
77.
A multiplayer combat online game by Dynamix, all suggested ports open
2013-07-24
Večigralna spletna bojna igra podjetja Dynamix, vse predlagana vrata so odprta
79.
A FPS by Monolith Productions
2013-07-24
Prvoosebna strelska igra podjetja Monolith Productions
81.
WWII FPS and sequel from Splash Damage, Gray Matter Interactive, Nerve Software, and id Software
2013-07-25
Prvoosebna strelska igra v drugi svetovni vojni in nadaljevanja podjetih Splash Damage, Gray Matter Interactive, Nerve Software in id Software.
85.
ManiaDrive/Raydium game monitor HTTP server
2013-07-18
ManiaDrive/Raydium igralski nadzornik za strežnik HTTP
87.
A free MP3 streaming server
2013-07-13
Brezplačen strežnik pretakanja MP3
88.
Network;Audio Video;Audio;
2013-07-13
Omrežje;Zvok Video;Zvok;
90.
A source port of id Software's Doom engine which supports Doom, Heretic, and Hexen
2013-07-29
Predelava source pogona Doom podjetja id Software, ki podpira igre Doom, Heretic, in Hexen
92.
SciFi strategy game by Firaxis
2013-07-24
SciFi strategija podjetja Firaxis
93.
rsync daemon
2013-08-06
ozadnji program rsync
96.
DOS system emulator
2013-07-19
DOS sistemski posnemovalnik
97.
System;Emulator;
2013-07-19
Sistem;Posnemovalnik;
100.
A maze combat game in 3D
2013-07-20
Akcijsko labirintna igra v 3D
102.
Internet Relay Chat on official port 194 (rarely used)
2013-07-13
Klepet IRC na neuradnih vratih 194 (redko uporabljeno)
103.
Network;IRC;
2013-07-13
Omrežje;IRC