Translations by Dennis Esternon

Dennis Esternon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
1.
To
2011-08-18
Patungo sa
2.
Action
2011-08-18
Aksyon
3.
From
2011-08-18
Magmula sa
8.
Select rule(s)
2011-08-18
Piliin ang (mga) patakaran
11.
Error performing operation
2011-08-18
May pagkakamali sa pagsasagawa ng operasyon
12.
Rule added
2011-08-18
Idinagdag ang tuntunin
13.
Error: Insert a port number
2011-08-18
Mali: Magpasok ng numero ng port
14.
Error: Range ports only with tcp or udp protocol
2011-08-18
Mali: Ang saklaw lamang ng mga ports ay sa pamamagitan ng tcp o kaya udp protocol
15.
Error: Fields filled out incorrectly
2011-08-18
Mali: Hindi wasto ang pagkakapuno sa mga fields
19.
Deny all INCOMING traffic
2011-08-18
Tanggihan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
20.
Reject all INCOMING traffic
2011-08-18
Tanggihan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
21.
Allow all INCOMING traffic
2011-08-18
Payagan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
36.
Firewall
2011-08-18
HadlangSunog
40.
Preconfigured
2011-08-18
Naunang Naisaayos
41.
Simple
2011-08-18
Simple
46.
Advanced
2011-08-18
Advanced
64.
_File
2011-08-18
_File
66.
_Edit
2011-08-18
_Edit
71.
_Help
2011-08-18
_Tulong
86.
<b>Rules</b>
2011-08-18
<b>Mga Alituntunin</b>