Translations by Dennis Esternon

Dennis Esternon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
3.
To
2009-07-26
Patungo sa
4.
Action
2009-07-26
Aksyon
5.
From
2009-07-26
Magmula sa
10.
Select rule(s)
2009-07-26
Piliin ang (mga) patakaran
13.
Error performing operation
2009-07-26
May pagkakamali sa pagsasagawa ng operasyon
14.
Rule added
2009-07-26
Idinagdag ang tuntunin
15.
Error: Insert a port number
2009-07-26
Mali: Magpasok ng numero ng port
16.
Error: Range ports only with tcp or udp protocol
2009-07-26
Mali: Ang saklaw lamang ng mga ports ay sa pamamagitan ng tcp o kaya udp protocol
17.
Error: Fields filled out incorrectly
2009-07-26
Mali: Hindi wasto ang pagkakapuno sa mga fields
21.
Deny all INCOMING traffic
2009-07-26
Tanggihan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
22.
Reject all INCOMING traffic
2009-07-26
Tanggihan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
23.
Allow all INCOMING traffic
2009-07-26
Payagan ang lahat na mga PAPASOK na trapiko
38.
Firewall
2009-07-26
HadlangSunog
71.
Preconfigured
2009-07-26
Naunang Naisaayos
75.
Simple
2009-07-26
Simple
80.
Advanced
2009-07-26
Advanced
98.
_File
2009-07-26
_File
100.
_Edit
2009-07-26
_Edit
105.
_Help
2009-07-26
_Tulong
120.
<b>Rules</b>
2009-07-26
<b>Mga Alituntunin</b>