Translations by Ezeki13

Ezeki13 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
28.
Graphical user interface for ufw
2011-10-14
Interfície gràfica d'usuari per ufw
32.
Reloaded ufw rules
2011-10-14
Carregar les regles ufw
39.
Firewall: Add Rule
2011-10-14
Tallafocs: Afegir una regla
41.
Rule number to insert
2011-10-14
Número de regla a inserir
77.
From:
2011-10-14
De:
78.
Use PortA:PortB for a port range.
2011-10-14
Utilitza PortA:PortB per a un rang de ports.
81.
ALLOW IN
2011-10-14
Permetre entrada
82.
DENY IN
2011-10-14
Negar entrada
83.
REJECT IN
2011-10-14
Rebutjar entrada
84.
LIMIT IN
2011-10-14
Límit entrada
85.
ALLOW OUT
2011-10-14
Permetre sortida
86.
DENY OUT
2011-10-14
Negar sortida
87.
REJECT OUT
2011-10-14
Rebutjar sortida
88.
LIMIT OUT
2011-10-14
Límit sortida
89.
ALLOW
2011-10-14
Permetre
90.
DENY
2011-10-14
Negar
91.
REJECT
2011-10-14
Rebutjar
92.
LIMIT
2011-10-14
Límit
93.
Anywhere
2011-10-14
On sigui
94.
Firewall: Log
2011-10-14
Tallafocs: Registre
95.
Show as server script
2011-10-14
Mostra com a script de servidor
96.
Show in a simpler format that can be used for scripting
2011-10-14
Mostra en un format més simple perque sigui utilitzat per fer scripts
97.
Remove all Gufw logs
2011-10-14
Eliminar tots els registres de Gufw
99.
_Log...
2011-10-14
_Registre...
101.
_Add Rule...
2011-10-14
_Afegir regla...
102.
Re_move Rule
2011-10-14
Eliminar regla
104.
Re_set Firewall...
2011-10-14
Resetejar Tallafocs
106.
Documentation...
2011-10-14
Documentació...
108.
Get Help Online...
2011-10-14
Obteniu ajuda en línia...
109.
Report a Problem...
2011-10-14
Informeu d'un problema...
110.
Translate this Application...
2011-10-14
Traduïu aquesta aplicació...
114.
Add a rule...
2011-10-14
Afegir una regla...
115.
Add
2011-10-14
Afegir
116.
Remove the selected rule(s)
2011-10-14
Eliminar les regles seleccionades
117.
Remove
2011-10-14
Elimina
118.
Unlock the firewall
2011-10-14
Desbloquejar el Tallafocs
124.
Status
2011-10-14
Estat
125.
<b>Firewall</b>
2011-10-14
<b>Tallafocs</b>
126.
Firewall: Preferences
2011-10-14
Tallafocs: Preferències
127.
Logging:
2011-10-14
Enregistrant:
134.
Logging
2011-10-14
Enregistrant
135.
Listening Report
2011-10-14
Informe d'escolta
136.
Ports in the listening state for TCP and open state for UDP. If enabled, will result in higher CPU usage.
2011-10-14
Ports en estat d'escoltar per TCP i estat obert per UDP. Si s'activa, causara més ús de la CPU.
138.
Show notifications for new connections in Listening Report
2011-10-14
Mostra notificacions de noves connexions en l'informe d'escolta