Translations by liticovjesac

liticovjesac has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 104 results
1.
Show/hide Main Window
2009-07-17
Прикажи/сакриј главни прозор
2.
_Select Area On Screen
2009-07-17
Изабери обла_ст на екрану
3.
Quit
2009-07-17
Одустани
4.
a graphical frontend for recordMyDesktop
2009-07-17
графички контролор програма recordMyDesktop
5.
Copyright (C) John Varouhakis Portions Copyright (C) 2005-6 Zaheer Abbas Merali, John N. Laliberte Portions Copyright (C) Fluendo S.L.
2009-07-17
Copyright (C) John Varouhakis Portions Copyright (C) 2005-6 Zaheer Abbas Merali, John N. Laliberte Portions Copyright (C) Fluendo S.L.
6.
Translator Credits And Information(Replace with your info)
2009-07-17
liticovjesac liticovjesac@gmail.com
7.
Success
2009-07-17
Успех
8.
Error while parsing the arguments.
2009-07-17
Грешка приликом тумачења аргумената.
9.
Initializing the encoder failed(either vorbis or theora)
2009-07-17
Неуспешно покретање кодера(и ворбис и теора)
10.
Could not open/configure sound card.
2009-07-17
Не могу да отворим/подесим звучну картицу.
11.
Xdamage extension not present.
2009-07-17
Xdamage наставак није присутан.
12.
Shared memory extension not present.
2009-07-17
Shared memory наставак није присутан.
13.
Xfixes extension not present.
2009-07-17
Xfixes наставак није присутан.
14.
XInitThreads failed.
2009-07-17
XInitThreads неуспешан.
15.
No $DISPLAY environment variable and none specified as argument.
2009-07-17
Нема $DISPLAY променљиве окружења и није дата као аргумент.
16.
Cannot connect to Xserver.
2009-07-17
Не могу да се повежем са Xserver.
17.
Color depth is not 24bpp.
2009-07-17
Дубина боја није 24bpp.
18.
Improper window specification.
2009-07-17
Погрешна спецификација прозора.
19.
Cannot attach shared memory to proccess.
2009-07-17
Не могу да прикачим дељену меморију за процес .
20.
Cannot open file for writing.
2009-07-18
Не могу да отворим датотеку жа писање.
21.
Cannot load the Jack library (dlopen/dlsym error on libjack.so).
2009-07-17
Не могу да учитам Jack библиотеку(dlopen/dlsym error на libjack.so).
22.
Cannot create new client.
2009-07-17
Не могу направим новог клијента.
23.
Cannot activate client.
2009-07-17
Не могу да покренем клијента.
24.
Port registration/connection failure.
2009-07-17
Грешка приликом регистрације/повезивања порта.
25.
Segmentation Fault
2009-07-17
Грешка сегментације
26.
Recording is finished. recordMyDesktop has exited with status
2009-07-17
Снимање је завршено. recordMyDesktop је изашао са статусом
27.
Description
2009-07-17
Опис
28.
Recording is finished. recordMyDesktop has exited with unknown error code
2009-07-18
Снимање је завршено. recordMyDesktop је изашао са непознатом грешком
29.
Video Quality
2009-07-17
Квалитет видеа
30.
Sound Quality
2009-07-17
Квалитет звука
31.
Advanced
2009-07-17
Напредније
32.
Select Window
2009-07-17
Изаберите прозор
33.
Click here to select a window to record
2009-07-17
Кликните овде да изаберете прозор за снимање
34.
Click to start the recording. This window will hide itself.
2009-07-17
Кликните да започнете снимање. Овај прозор ће се сам нестати.
35.
Click to choose a filename and location. Default is out.ogv in your home folder. If the file already exists, the new one will have a number attached on its name (this behavior can be changed )
2009-07-17
Изаберете име датотеке и локацију. Стандард је out.ogv у основном дир. Ако датотека већ постоји, нова ће добити број на крају имена (ово се може променити)
36.
Click to exit the program.
2009-07-17
Кликните да напустите програм.
37.
Select the video quality of your recording. (Lower quality will require more processing power, so it's recommended, when encoding on the fly, to leave at 100)
2009-07-18
Изаберите квалитет видео снимања. (Нижи квалитет тражи више процесорске снаге, па је препоручено приликом снимања са кодирањем оставити вредност 100)
38.
Enable/Disable sound recording.
2009-07-17
Укључи/искључи снимање звука.
39.
Select the audio quality of your recording.
2009-07-17
Изаберите квалитет звука вашег снимка.
40.
Click here to access more options.
2009-07-17
Кликните овде за више опција.
41.
Left click and drag, on the preview image, to select an area for recording. Right click on it, to reset the area.
2009-07-17
Леви клик и повлачење на приказ сликe, за избор поља снимања. Десни клик за поништавање избора.
42.
Record
2009-07-17
Снимај
43.
Save As
2009-07-17
Сачувај као
44.
Cancel
2009-07-17
Откажи
45.
Please wait while your recording is being encoded WARNING!!! If you press Cancel or close this window, this process cannot be resumed!
2009-07-18
Сачекајте док се ваш снимак кодира УПОЗОРЕЊЕ!!! Ако притиснете Одустани или затворите прозор, процес се не може поновити.
46.
complete
2009-07-17
завршено
47.
Overwrite Existing Files
2009-07-18
Пребриши постојеће датотеке
48.
Working Directory
2009-07-17
Радни директоријум
49.
Frames Per Second
2009-07-17
Кадрова у секунди
50.
Encode On the Fly
2009-07-17
Кодирај док снимаш