Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 95 results
2.
_Select Area On Screen
2016-01-25
_Изабери област на екрану
4.
a graphical frontend for recordMyDesktop
2016-01-25
графички челник за програм Сними моју радну површ
2011-11-15
графички контролор програма Сними моју радну површ
5.
Copyright (C) John Varouhakis Portions Copyright (C) 2005-6 Zaheer Abbas Merali, John N. Laliberte Portions Copyright (C) Fluendo S.L.
2016-01-25
Ауторска права © Џон Вароуакис Ауторска права делова © 2005-6 Захир Абас Мерали, Џон Н. Лалиберт Ауторска права делова © Флуендо С.Л.
2011-11-15
Ауторска права (C) Џон Вароуакис Ауторска права делова (C) 2005-6 Захир Абас Мерали, Џон Н. Лалиберт Ауторска права делова (C) Флуендо С.Л.
6.
Translator Credits And Information(Replace with your info)
2016-01-25
liticovjesac <liticovjesac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> http://prevod.org — превод на српски језик
7.
Success
2011-11-15
Успешно
8.
Error while parsing the arguments.
2016-01-25
Грешка приликом обраде аргумената.
9.
Initializing the encoder failed(either vorbis or theora)
2016-01-25
Покретање кодера није успело (и ворбиса и теоре)
2011-11-15
Неуспешно покретање кодера(и ворбиса и теоре)
11.
Xdamage extension not present.
2016-01-25
Није присутно проширење Икс-штете.
2011-11-15
Није присутан наставак Х штете.
12.
Shared memory extension not present.
2016-01-25
Није присутно проширење дељене меморије.
2011-11-15
Није присутан наставак дељене меморије.
13.
Xfixes extension not present.
2016-01-25
Није присутно проширење Икс-исправки.
2011-11-15
Није присутан наставак Х исправке.
14.
XInitThreads failed.
2016-01-25
Икс-почетак нити није успео.
2011-11-15
Није успео Х почетак нити.
15.
No $DISPLAY environment variable and none specified as argument.
2016-01-25
Нема променљиве окружења $ПРИКАЗА и није дата као аргумент.
16.
Cannot connect to Xserver.
2016-01-25
Не могу да се повежем са Икс сервером.
2011-11-15
Не могу да се повежем са Х сервером.
17.
Color depth is not 24bpp.
2016-01-25
Дубина боја није 24б/т.
2011-11-15
Дубина боја није 24b/p.
18.
Improper window specification.
2011-11-15
Погрешна одредница прозора.
19.
Cannot attach shared memory to proccess.
2011-11-15
Не могу да прикачим дељену меморију процесу.
20.
Cannot open file for writing.
2011-11-15
Не могу да отворим датотеку за писање.
21.
Cannot load the Jack library (dlopen/dlsym error on libjack.so).
2016-01-25
Не могу да учитам библиотеку Џека („dlopen/dlsym“ грешка на модулу „libjack.so“).
2011-11-15
Не могу да учитам Џек библиотеку (dlopen/dlsym грешка на libjack.so).
22.
Cannot create new client.
2011-11-15
Не могу да направим новог клијента.
24.
Port registration/connection failure.
2016-01-25
Грешка регистрације/повезивања прикључника.
25.
Segmentation Fault
2016-01-25
Грешка поделе
26.
Recording is finished. recordMyDesktop has exited with status
2016-01-25
Снимање је завршено. Сними моју радну површ је изашао са стањем
2011-11-15
Снимање је завршено. Сними моју радну површ је изашао са статусом
28.
Recording is finished. recordMyDesktop has exited with unknown error code
2011-11-15
Снимање је завршено. Сними моју радну површ је изашао са непознатом грешком
31.
Advanced
2016-01-25
Напредно
33.
Click here to select a window to record
2016-01-25
Притисните овде да изаберете прозор за снимање
34.
Click to start the recording. This window will hide itself.
2016-01-25
Притисните да започнете снимање. Овај прозор ће сам нестати.
2011-11-15
Кликните да започнете снимање. Овај прозор ће сам нестати.
35.
Click to choose a filename and location. Default is out.ogv in your home folder. If the file already exists, the new one will have a number attached on its name (this behavior can be changed )
2016-01-25
Изаберете назив датотеке и место. Основно је „out.ogv“ у личној фасцикли. Ако датотека већ постоји, нова ће добити број на крају назива (ово се може променити)
2011-11-15
Изаберете назив датотеке и место. Стандард је „out.ogv“ у личној фасцикли. Ако датотека већ постоји, нова ће добити број на крају назива (ово се може променити)
36.
Click to exit the program.
2016-01-25
Притисните да напустите програм.
37.
Select the video quality of your recording. (Lower quality will require more processing power, so it's recommended, when encoding on the fly, to leave at 100)
2011-11-15
Изаберите квалитет видео снимања. (Нижи квалитет тражи више процесорске снаге, те је препоручљиво приликом снимања са кодирањем оставити вредност 100)
39.
Select the audio quality of your recording.
2016-01-25
Изаберите квалитет звука за ваш снимак.
40.
Click here to access more options.
2016-01-25
Притисните овде за више опција.
41.
Left click and drag, on the preview image, to select an area for recording. Right click on it, to reset the area.
2016-01-25
Леви тастер и превлачење, на прегледу слике, да изаберете област снимања. Десни тастер над њом, за поништавање избора.
45.
Please wait while your recording is being encoded WARNING!!! If you press Cancel or close this window, this process cannot be resumed!
2011-11-15
Сачекајте док се ваш снимак кодира УПОЗОРЕЊЕ!!! Ако притиснете „Одустани“ или затворите прозор, процес се не може поновити.
47.
Overwrite Existing Files
2011-11-15
Препиши постојеће датотеке
51.
Zero Compression
2011-11-15
Нулто сажимање
52.
Quick Subsampling
2011-11-15
Брзо подузорковање
53.
Full shots at every frame
2011-11-15
Пун снимак при сваком кадру