Browsing Slovak translation

531539 of 549 results
541.
Horizontal margin
Horizontálny okraj
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-28
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:218
542.
Horizontal distance to keep from the sheet edge when aligning a border area.
Horizontálna vzdialenosť od kraja hárku, pri zarovnávaní okrajov oblasti.
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-29
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:220
543.
White threshold
Prah bielej
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-28
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:231
544.
Brightness ratio above which a pixel is considered white.
Pomer jasu, nad ktorý je pixel považovaný za biely.
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-29
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:233
545.
Black threshold
Prah čiernej
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-28
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:241
546.
Brightness ratio below which a pixel is considered black (non-gray). This is used by the gray-filter. This value is also used when converting a grayscale image to black-and-white mode.
Pomer jasu, pod ktorý je pixel považovaný za čierny (nie šedý). Toto sa využíva pri filtrovaní šedej farby. Táto hodnota sa tiež použije pri konvertovaní obrázka v odtieňoch šedej do čierno-bieleho režimu.
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-29
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:243
547.
Deskew
Korekcia sklonu
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-28
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:287
548.
Border
Okraj
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-28
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:320
549.
Filters
Filtre
Translated and reviewed by zdpo on 2009-07-28
Located in lib/Gscan2pdf/Unpaper.pm:380
531539 of 549 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, zdpo.