Translations by tjamob

tjamob has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 145 results
1.
Image
2014-01-17
Kuva
3.
Error displaying help
2014-01-17
Virhe näytettäessä ohjetta
4.
Cannot read file: %s
2014-01-17
Ei voida lukea tiedostoa: %s
17.
_File
2014-01-17
_Tiedosto
18.
_New
2014-01-17
_Uusi
20.
_Open
2014-01-17
_Avaa
21.
Open image file(s)
2014-01-17
Avaa kuvatiedosto(t)
24.
S_can
2014-01-17
S_kannaa
25.
Scan document
2014-01-17
Skannaa asiakirja
26.
Save
2014-01-17
Tallenna
29.
_Print
2014-01-17
T_ulosta
30.
Print
2014-01-17
Tulosta
31.
_Compress temporary files
2014-01-17
_Tiivistä väliaikaistiedostot
32.
Compress temporary files
2014-01-17
Tiivistä väliaikaistiedostot
33.
_Quit
2014-01-17
_Lopeta
34.
Quit
2014-01-17
Lopeta
35.
_Edit
2014-01-17
M_uokkaa
36.
_Undo
2014-01-17
_Kumoa
37.
Undo
2014-01-17
Kumoa
38.
_Redo
2014-01-17
_Tee uudelleen
39.
Redo
2014-01-17
Tee uudelleen
40.
Cu_t
2014-01-17
_Leikkaa
41.
Cut selection
2014-01-17
Leikkaa valinta
42.
_Copy
2014-01-17
_Kopioi
43.
Copy selection
2014-01-17
Kopioi valinta
44.
_Paste
2014-01-17
L_iitä
45.
Paste selection
2014-01-17
Liitä valinta
46.
_Delete
2014-01-17
_Poista
47.
Delete selected pages
2014-01-17
Poista valitut sivut
48.
_Renumber
2014-01-17
_Uudelleen numeroi
49.
Renumber pages
2014-01-17
Uudelleen numeroi sivut
50.
_Select
2014-01-17
_Valitse
51.
_All
2014-01-17
K_aikki
52.
Select all pages
2014-01-17
Valitse kaikki sivut
53.
_Odd
2014-01-17
Pa_riton
54.
Select all odd-numbered pages
2014-01-17
Valitse kaikki parittomat sivut
55.
_Even
2014-01-17
Paril_linen
56.
Select all evenly-numbered pages
2014-01-17
Valitse kaikki parilliset sivut
57.
_Blank
2014-01-17
Ty_hjä
59.
_Dark
2014-01-17
Tu_mma
60.
Select dark pages
2014-01-17
Valitse tummat sivut
61.
_Modified
2014-01-17
_Muokattu
67.
Propert_ies
2014-01-17
Omina_isuudet
68.
Edit image properties
2014-01-17
Muokkaa kuvan ominaisuuksia
69.
Prefere_nces
2014-01-17
A_setukset
70.
Edit preferences
2014-01-17
Muokkaa asetuksia
71.
_View
2014-01-17
_Näytä
72.
Zoom _100%
2014-01-17
Zoomaus _100%
73.
Zoom to 100%
2014-01-17
Sovita 100%
74.
Zoom to _fit
2014-01-17
Sovita ikkunaan