Translations by iMiaw Biskuit

iMiaw Biskuit has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 112 results
1.
No script found
2017-10-24
Nu sa găsit niciun script
2.
loading configuration…
2017-10-24
încărcare configurări
3.
(custom)
2017-10-24
(personalizare)
4.
Configuration has been saved
2017-10-24
Configurația a fost salvată
5.
updating configuration
2017-10-24
actualizarea configurației
7.
%1 couldn't be executed successfully. error message: %2
2017-10-24
% 1 nu a putut fi executat cu succes. mesaj de eroare: % 2
8.
Name the Entry
2017-10-24
Denumiți intrarea
9.
cannot move this entry
2017-10-24
nu se poate muta această intrare
10.
Grub Customizer is a graphical interface to configure the grub2/burg settings
2017-10-24
Grub Customizer este o interfață grafică pentru configurarea setărilor grub2 / burg
11.
Install the bootloader to MBR and put some files to the bootloaders data directory (if they don't already exist).
2017-10-24
Instalează bootloader-ul în MBR și adaugă niște fișiere în baza de date a bootloader-lui (dacă acestea nu există deja).
2017-10-24
Instalează bootloader-ul în MBR și adaugă niște fișiere în baza de date a bootloader-lui (dacă acestea nu există deja).
12.
_Device:
2017-10-24
_Dispozitiv:
13.
Install to MBR
2017-10-24
Instalează în MBR
14.
The bootloader has been installed successfully
2017-10-24
Bootloader-ul a fost instalat cu succes
15.
Error while installing the bootloader
2017-10-24
Eroare în timpul instalări bootloader-lui
16.
installing the bootloader…
2017-10-24
Instalez bootloader...
17.
Please type a device string!
2017-10-24
Introduceți un șir de dispozitive!
18.
_File
2017-10-24
Fişier
2017-10-24
_Fișier
19.
_Edit
2017-10-24
Edi_tare
2017-10-24
_Editare
20.
_View
2017-10-24
_Vedere
2017-10-24
_Vizualizare
21.
_Help
2017-10-24
帮助(_H)
2017-10-24
_Ajutor
22.
_Install to MBR …
2017-10-24
_Instalare în MBR ...
23.
BURG found!
2017-10-24
BURG găsit!
24.
No Bootloader found
2017-10-24
Nu sa găsit nici un Bootloader
25.
Add a script to your configuration
2017-10-24
Adăugați un script la propria configurația
26.
Remove a script from your configuration
2017-10-24
Eliminați un script din configurația propie
27.
Move up the selected entry or script
2017-10-24
Deplasați intrarea sau script-ul selectat
28.
Move down the selected entry or script
2017-10-24
Deplasați în jos intrarea sau script-ul selectat
29.
remove this entry from the current submenu
2017-10-24
eliminați această intrare din submeniul curent
30.
add this entry to a new submenu
2017-10-24
adăugați această intrare la un nou submeniu
31.
reload configuration
2017-10-24
reîncărcare configurație
32.
Edit grub preferences
2017-10-24
Editați preferințele grub
33.
Select _partition …
2017-10-24
Selecteză _partiția ...
34.
Do you want to configure BURG instead of grub2?
2017-10-24
Doriți să configurați BURG în loc de grub2?
35.
Do you want to select another root partition?
2017-10-24
Doriți să selectați o altă partiție root?
36.
BURG Mode
2017-10-24
Mod BURG
37.
Save configuration and generate a new
2017-10-24
Salvați configurația și generați un nou
38.
Proxy binary not found!
2017-10-24
Proxy binar nu a fost găsit!
39.
You will see all entries (uncustomized) when you run grub. This error accurs (in most cases), when you didn't install grub gustomizer currectly.
2017-10-24
Veți vedea toate intrările (necustate) atunci când executați grub. Această eroare de eroare (în majoritatea cazurilor), când nu ați instalat grub gustomizer în mod corect.
41.
(new Entries)
2017-10-24
(Intrare nouă)
42.
(script code)
2017-10-24
(cod script)
43.
Default title:
2017-10-24
Titlul implicit:
44.
The saved configuration is not up to date!
2017-10-24
Configurația salvată nu este actualizată!
45.
The generated configuration didn't equal to the saved configuration on startup. So what you see now may not be what you see when you restart your pc. To fix this, click update!
2017-10-24
Configurația generată nu a fost egală cu configurația salvată la pornire. Deci, ceea ce vedeți acum nu este ceea ce vedeți când reporniți calculatorul. Pentru a rezolva aceasta, faceți clic pe actualizare!
46.
_Quit without update
2017-10-24
_Ieșire fără actualizare
47.
_Update & Quit
2017-10-24
_Actualizare & Ieșire