Translations by Xosé

Xosé has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 145 results
2.
%s: command (%s) failed (exit status %d)
2007-01-09
%s: fallou o comando (%s) (estado da saída %d)
2007-01-09
%s: fallou o comando (%s) (estado da saída %d)
3.
%s: command (%s) was killed by signal %d
2007-01-09
%s: o comando (%s) matouno o sinal %d
2007-01-09
%s: o comando (%s) matouno o sinal %d
7.
internal error
2007-01-09
erro intero
2007-01-09
erro intero
2007-01-09
erro intero
10.
%s: using `%s' as pager
2007-01-09
%s: a usar "%s" como paxinador
12.
warning: expected a colon
2007-01-09
advertencia: experábanse dous puntos
2007-01-09
advertencia: experábanse dous puntos
2007-01-09
advertencia: experábanse dous puntos
13.
expected a colon
2007-01-09
expéranse dous puntos
2007-01-09
expéranse dous puntos
2007-01-09
expéranse dous puntos
15.
Parse error in field.
2007-01-09
Erro de lectura no campo.
2007-01-09
Erro de lectura no campo.
2007-01-09
Erro de lectura no campo.
21.
Restrict pattern matching to the FIELDs given.
2007-01-09
Restrinxir a concordancia de estrutura aos CAMPOs dados.
2007-01-09
Restrinxir a concordancia de estrutura aos CAMPOs dados.
2007-01-09
Restrinxir a concordancia de estrutura aos CAMPOs dados.
24.
Show only the body of these fields from the matching paragraphs.
2007-01-09
Mostrar só o campo destes campos dos parágrafos equivalentes.
2007-01-09
Mostrar só o campo destes campos dos parágrafos equivalentes.
2007-01-09
Mostrar só o campo destes campos dos parágrafos equivalentes.
25.
Show only the first line of the "Description" field from the matching paragraphs.
2007-01-09
Mostrar só a primeira liña do campo "Descrición" dos parágrafos equivalentes.
2007-01-09
Mostrar só a primeira liña do campo "Descrición" dos parágrafos equivalentes.
2007-01-09
Mostrar só a primeira liña do campo "Descrición" dos parágrafos equivalentes.
26.
Suppress field names when showing specified fields.
2007-01-09
Suprimir os nomes dos campos ao mostrar os campos especificados.
2007-01-09
Suprimir os nomes dos campos ao mostrar os campos especificados.
2007-01-09
Suprimir os nomes dos campos ao mostrar os campos especificados.
27.
Regard the pattern as an extended POSIX regular expression.
2007-01-09
Considerar que a estrutura é unha expresión regular POSIX extendida.
2007-01-09
Considerar que a estrutura é unha expresión regular POSIX extendida.
2007-01-09
Considerar que a estrutura é unha expresión regular POSIX extendida.
28.
The pattern is a standard POSIX regular expression.
2007-01-09
A estrutura é unha expresión regular POSIX extendida.
2007-01-09
A estrutura é unha expresión regular POSIX extendida.
2007-01-09
A estrutura é unha expresión regular POSIX extendida.
29.
Ignore case when looking for a match.
2007-01-09
Ignorar maiúsculas e minúsculas ao procurar equivalencias.
2007-01-09
Ignorar maiúsculas e minúsculas ao procurar equivalencias.
37.
Conjunct predicates.
2007-01-09
Predicados conxuntos.
38.
Disjunct predicates.
2007-01-09
Predicados disxuntos.
40.
Test for version number equality.
2007-01-09
Comprobar por igualdade do número da versión.
41.
Version number comparison: <.
2007-01-09
Comparación do número da versión: <.
42.
Version number comparison: <=.
2007-01-09
Comparación do número da versión: <=.
43.
Version number comparison: >.
2007-01-09
Comparación do número da versión: >.
44.
Version number comparison: >=.
2007-01-09
Comparación do número da versión: >=.
45.
Debug option parsing.
2007-01-09
Depurar a lectura da opción.
46.
Do no output to stdout.
2007-01-09
Non mostrar na saída padrón.
2007-01-09
Non mostrar na saída padrón.
2007-01-09
Non mostrar na saída padrón.
47.
Attempt mmapping input files
2007-01-09
Tentar facer mmap sobre os ficheiros de saída
48.
Ignore parse errors
2007-01-09
Ignorar os erros de lectura