Translations by pyropingvin

pyropingvin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
162.
Gourmet Recipe Manager
2011-10-01
Gourmet менаџер на рецепти
163.
Organize recipes, create shopping lists, calculate nutritional information, and more.
2011-10-01
Организирање на рецепти, креирај шопинг листи, пресметај нутритивни информации, и многу повеќе.
164.
Select File_type
2011-10-01
Одберете _тип на датотека
2011-10-01
Одберете тип на датотека
165.
A file named %s already exists.
2011-10-01
Веќе постои датотека со име %s
166.
Do you want to replace it with the one you are saving?
2011-10-01
Дали сакате да го замените со овој што сакате да го зачувате?
167.
Importing old recipe data
2011-10-01
Увоз на податоци од стари рецепти
168.
Importing recipe data from a previous version of Gourmet into new database.
2011-10-01
Увоз на рецепти од претходната верзија на Gourmet во нова база на податоци.
169.
Import paused
2011-10-01
Увозот на податоци е паузиран
170.
Stop import
2011-10-01
Стопирај го увозот на податоци
171.
Recipe _Index
2011-10-01
_Индекс на рецепти
172.
Shopping _List
2011-10-01
шопинг _листа
173.
_Go
2011-10-01
_Оди
175.
Saved!
2011-10-01
Зачувано!
176.
Save your edits to %s
2011-10-01
Зачувајте ги вашите промени во %s
183.
Trash
2011-10-01
Отпадоци
304.
Website
2011-10-01
Веб-локација