Translations by Ve4ernik

Ve4ernik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
_Open...
2012-08-15
_Отваряне...
2.
_Save All
2012-08-15
_Запис на всички
3.
_Help
2012-08-15
_Помощ
4.
_About
2012-08-15
_За програмата
5.
_Quit
2012-08-15
_Изход
6.
Load photos or GPS data (Ctrl O)
2012-08-15
Зареждане на фотографии или на данни от GPS устройство (Ctrl O)
7.
Change map view (Google opens in your browser)
2012-08-15
Промяна на изгледа на картата (Google се отваря в уеббраузъра ви)
8.
Return to the previous location viewed on map (Ctrl Left)
2012-08-15
Връщане към предишното местоположение, прегледано на картата (Ctrl Left)
9.
Type the name of the city you would like to view.
2012-08-15
Моля, въведете името на града, който бихте искали да разгледате.
10.
Zoom the map out one step (Ctrl -)
2012-08-15
Умаляване на картата с една стъпка (Ctrl -)
12.
Learn how to use GottenGeography (Ctrl ?)
2012-08-15
Научете как да използвате GottenGeography (Ctrl ?)
13.
About GottenGeography
2012-08-15
За GottenGeography
14.
Drag files here to load.
2012-08-15
С мишката довлачете до и пуснете файлове тук, за да ги заредите.
15.
Close selected photos (Ctrl W)
2012-08-15
Затваряне на избраните фотографии (Ctrl W)
16.
Reload selected photos, losing all changes (Ctrl Z)
2012-08-15
Презареждане на избраните фотографии, като така губите всички промени по тях (Ctrl Z)
17.
Center the map view on the selected photo (Ctrl J)
2012-08-15
Центриране на изгледа на картата върху избраната фотография (Ctrl J)
18.
Save all photos (Ctrl S)
2012-08-15
Запис на всички фотографии (Ctrl S)
19.
Save All
2012-08-15
Запис на всичко
20.
Place selected photos onto center of map (Ctrl Enter)
2012-08-15
Поставяне на избраните фотографии върху центъра на картата (Ctrl Enter)