Translations by Dennis Hilmar

Dennis Hilmar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 103 results
~
Set colour...
2007-11-19
Sæt farve...
~
Sets a new colour for this user
2007-11-19
Sætter en ny farve for denne bruger
~
Set colour...
2007-04-17
Ændre farve...
~
Sets a new colour for this user
2007-04-17
Ændre denne brugers farve
~
Save session...
2007-04-17
Gem session...
1.
Send
2007-11-04
Accepter
2007-11-04
Send
2.
Command '%0%' not found. Type /help for a list of existing commands.
2007-11-04
Kommandoen '%0%' blev ikke fundet. Skriv /help for at få en liste over eksisterende kommandoer.
3.
%0%: %1%
2007-11-04
%0%: %1%
4.
Document %0% does not exist
2007-11-04
Dokumentet %0% eksisterer ikke
5.
Usage: /remove <document>
2007-11-04
Brug: /remove <document>
6.
Subscribe
2007-11-20
Abonnér
2007-11-04
Abonnere
7.
Document list
2007-11-04
Dokumentliste
2007-04-17
Dokument liste
10.
Failed to convert input into UTF-8: Either the encoding is unknown or it is binary input.
2007-11-04
Kunne ikke konvertere inputtet til UTF-8: Enten er encodingen ukendt eller i binær format.
2007-04-17
Kunne ikke konvertere indputtet til UTF-8: Indkodningen er enten ikke kendt eller et binært indput.
12.
Character Encoding:
2007-11-20
Indkodning:
13.
Find what:
2007-11-04
Find hvad:
14.
Replace with:
2007-11-04
Erstat med:
15.
Match whole word only
2007-11-04
Sammenlign hele ordet
16.
Match case
2007-11-04
Sammenlign store og små bogstaver
17.
Match as regular expression
2007-11-04
Sammenlign som et regulært udtryk
18.
Direction
2007-11-04
Retning
19.
_Up
2007-11-04
_Op
20.
_Down
2007-11-04
_Ned
21.
_Replace
2007-11-04
_Erstat
22.
Replace _all
2007-11-04
Erstat _Alt
23.
Search
2007-11-04
S&oslash;g
24.
Search and replace
2007-11-04
S&oslash;g og erstat
25.
"%0%" has not been found in the document.
2007-11-04
Copy text "%0%" blev ikke fundet i dokumentet.
26.
No occurence has been replaced
2007-11-04
Intet blev erstatet
27.
%0% occurence has been replaced
%0% occurences have been replaced
2007-11-04
%0% forekomst blev erstatet
%0% forekomster blev erstatet
28.
No document currently opened
2007-11-04
Intet dokument er åben
29.
Line number:
2007-11-04
Linje nummer:
30.
_Go to line
2007-11-04
_Gå til linje
31.
Go to line
2007-11-04
Gå til linje
32.
Create session...
2007-11-04
Start session...
2007-04-17
Ny session
33.
Opens a new obby session
2007-04-17
Åbner en ny obby session
34.
Join session...
2007-11-19
Forbind til session...
2007-04-17
Deltag session...
35.
Joins an existing obby session
2007-11-19
Forbinder en eksisterende obby session
2007-04-17
Deltager en eksisterende obby session
37.
Saves the complete session for a later restore
2007-11-19
Gemmer hele sessionen for senere at kunne gendannes
2007-04-17
Gemmer en komplet session til senere genoprettelsespunkt
40.
Quit session
2007-11-19
Afslut session
2007-04-17
Slut session
41.
Leaves the currently running obby session
2007-11-19
Forlader den kørende obby session
2007-04-17
Forlader den aktuelle kørende obby session