Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
101109 of 109 results
101.
Allow thumbnails as icons
(no translation yet)
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:2
102.
Amount of visible days
Shuma e ditëve të dukshme
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:3
103.
Customized height for the main window, in pixels (requires restart). Can't be bigger than the desktop's size.
Gjatësia për dritaren kryesore, në piksel (kerkon rinisje). Nuk mund të jetë më e madhe se madhësia e desktop-it.
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:4
104.
Customized width for the main window, in pixels (requires restart). Can't be bigger than the desktop's size.
Gjerësia për dritaren kryesore, në piksel (kerkon rinisje). Nuk mund të jetë më e madhe se madhësia e desktop-it.
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:5
105.
The amount of days to show at once.
Shuma e ditëve për tu shfaqur në të njëjtën kohë.
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:6
106.
Whether special accessibility options should be enabled (requires restart).
Nëse mundësitë e veçanta të aksesueshmërisë duhet të jenë të aktivizuara (kerkon rinisje).
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:7
107.
Whether to allow showing little thumbnails next to each activity (requires restart). If False, only generic mime-type icons will be used.
(no translation yet)
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:8
108.
Window height
Lartësia e dritares
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:9
109.
Window width
Gjerësia e dritares
Translated and reviewed by Lulzim on 2011-01-27
Located in ../extra/gnome-activity-journal.schemas.in.h:10
101109 of 109 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lulzim.