Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Welsh guidelines.
110 of 361 results
1.
Linux Mint
Linux Mint
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:10(name) doc/help/C/mintupdate/snapshots.page:10(name) doc/help/C/mintupdate/regressions.page:10(name) doc/help/C/mintupdate/mintupdate-cli.page:10(name) doc/help/C/mintupdate/kernels.page:10(name) doc/help/C/mintupdate/index.page:9(name)
2.
root@linuxmint.com
root@linuxmint.com
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:11(email) doc/help/C/mintupdate/snapshots.page:11(email) doc/help/C/mintupdate/regressions.page:11(email) doc/help/C/mintupdate/mintupdate-cli.page:11(email) doc/help/C/mintupdate/kernels.page:11(email) doc/help/C/mintupdate/index.page:10(email)
3.
There are different types of updates
Mae yna wahanol fathau o ddiweddariadau
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:16(desc)
4.
The different types of updates
Y gwahanol fathau o ddiweddariadau
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:19(title)
5.
There are different types of updates:
Mae mathau gwahanol o diweddariadau:
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:21(p)
6.
'Software updates' are updates which fix bugs (or also sometimes which bring new features).
'Diweddariadau meddalwedd' sy'n cywiro gwallau (neu sy'n cyflwyno nodweddion newydd).
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:24(p)
7.
'Security updates' are updates which patch vulnerabilities.
'Diweddariadau diogelwch' sy'n cywiro gwendidau diogelwch.
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:25(p)
8.
'Kernel updates' represent the installation of a newer kernel.
Mae 'diweddariadau cnewyll' yn dangos fod cnewyll newydd wedi ei osod.
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:26(p)
9.
Security is very important but also very technical. Vulnerabilities don't always affect your computer and can be quite difficult to understand. Most people don't understand them at all and their personal computers are rarely at risk. That said, a security breach can have dire consequences, so it is always recommended to take them seriously.
Mae diogelwch yn bwysig iawn ond yn dechnegol tu hwnt. Nid yw gwendidau bob tro'n effeithio ar eich cyfrifiadur ac maen nhw'n gallu bod yn anodd eu deall. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn eu deall ac nid yw eu cyfrifiadur personol mewn perygl. Er hynny, gall gwendid diogelwch achosi canlyniadau difrifol iawn, felly rydym yn argymell eich bod yn eu cymryd o ddifrif.
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:29(p)
10.
Software updates aren't as important. They bring bug fixes or improvements which are not related to security.
Nid yw diweddariadau meddalwedd mor bwysig. Mae nhw'n cyflwyno gwelliannau sydd ddim yn berthnasol i ddiogelwch.
Translated by Rhoslyn Prys on 2019-09-05
Located in doc/help/C/mintupdate/updates.page:31(p)
110 of 361 results

This translation is managed by Launchpad Welsh Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rhoslyn Prys, gm10.