Translations by Gabriel Čenkei

Gabriel Čenkei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
GMail Notifier
2009-05-06
GMail Notifier
2.
No sound selected
2009-05-06
Nie je zvolený žiadny zvuk
3.
Please select a new-message sound in the audio settings or unselect the corresponding option.
2009-05-06
Vyberte si prosím zvuk pre novú správu v nastaveniach zvuku alebo zrušte označenie pre príslušnú voľbu.
4.
Inbox
2009-05-06
Doručená pošta
5.
All Mail
2009-05-06
Všetky správy
6.
Starred
2009-05-06
S hviezdičkou
7.
(no subject)
2009-05-06
(bez predmetu)
10.
Incoming message
2009-05-06
Doručená správa
11.
new messages
2009-05-06
nové správy
12.
Short checking interval
2009-05-06
Krátky interval kontroly
13.
Increasing (more than 3 minutes) is recommended
2009-05-06
Doporučuje sa zvýšiť na viac ako 3 minúty
14.
checking...
2009-05-06
kontrolujem...
15.
Valid credentials
2009-05-06
Platné overenia
16.
Invalid credentials
2009-05-06
Neplatné overenia
17.
Username:
2009-05-06
Používateľ:
18.
Password:
2009-05-06
Heslo
19.
Please enter credentials
2009-05-06
Zadajte overenia prosím
23.
Account
2009-05-06
Účet
24.
Play sound when new message arrives
2009-05-06
Pop príchode novej správy spusti zvuk
25.
Configure sound
2009-05-06
Konfigurovať zvuk
26.
Message checking interval:
2009-05-06
Interval kontroly správy:
27.
Frequently (2 minutes)
2009-05-06
Často (2 minúty)
28.
Sometimes (10 minutes)
2009-05-06
Niekedy (10 minút)
29.
Hardly ever (60 minutes)
2009-05-06
Sotva niekedy (60 minút)
30.
Custom (minutes)
2009-05-06
Iné (minúty)
31.
Enhanced
2009-05-06
Rozšírené
32.
Please select the appropiate folders that should be checked
2009-05-06
Zvoľte si prosím príslušný priečinok ktorý by mal byť kontrolovaný
33.
Labels
2009-05-06
Popis