Translations by Ghenciu Ciprian

Ghenciu Ciprian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 105 results
1.
Miro HD Video Player | Free internet tv and video podcast player.
2009-07-07
Lectorul video Miro HD | Internet TV gratuit şi lector video podcast
5.
Roll Over For Details
2009-07-07
Suprapune pentru detalii
123.
Where can I see the source code for Miro?
2009-07-07
Când pot vedea codul sursă pentru Miro?
125.
Where to Get Help
2009-07-07
Unde se poate obține ajutor
128.
The FAQ
2009-07-07
FAQ
129.
Answers to all your most frequently asked questions.
2009-07-07
Răspunsuri la cele mai frecvente intrebări.
163.
Miro
2009-07-07
Miro
344.
Download Miro
2009-07-07
Descarcă Miro
350.
Troubleshooting
2009-07-07
Ghid de depanare
353.
Open Source
2009-07-07
Sursă deschisă
355.
Share Miro
2009-07-07
Promovează Miro
391.
Watching
2009-07-07
Vizualizare
392.
Organizing
2009-07-07
Organizare
393.
Downloading
2009-07-07
Descărcare
395.
Openness
2009-07-07
Deschidere
396.
Searching
2009-07-07
Căutare
397.
The Miro Guide
2009-07-07
Ghidul Miro
398.
Sharing
2009-07-07
Partajare
556.
Turn your visitors into subscribers.
2009-07-07
Transformă-ţi vizitatorii în abonaţi
558.
Put Your Videos on Miro
2009-07-07
Încarcă-ţi filmele pe Miro
562.
).
2009-07-07
).
569.
How to Shoot, Edit, and Publish Online Video
2009-07-07
Cum să filmezi, editezi şi publici filme online
577.
Custom Miro Generator
2009-07-07
Generator particularizat Miro
578.
Distribute a version of Miro with <strong>your</strong> name and <strong>your</strong> channels.
2009-07-07
Distribuie o versiune a Miro cu numele <strong>tău</strong> şi canalele <strong>tale</strong>.
579.
Media RSS Specification
2009-07-07
Specificaţii media RSS
580.
These standard RSS schemes work best with Miro.
2009-07-07
Aceste scheme RSS standard funcţionează cel mai bine cu Miro.
581.
RSS Feed Validator
2009-07-07
Validator flux RSS
582.
Test your feed with this site.
2009-07-07
Testează fluxul tău cu acest sait.
583.
Troubleshooting Sections
2009-07-07
Secţiunile de depanare
584.
How do I get my video into Miro?
2009-07-07
Cum ajunge filmul meu în Miro?
585.
Why doesn't my RSS feed work in Miro?
2009-07-07
De ce nu funcţionează fluxul meu RSS în Miro?
586.
How can I get video RSS feeds in my custom website?
2009-07-07
Cum pot integra fluxuri RSS video în saitul meu personalizat?
587.
How do I publish in HD?
2009-07-07
Cum public în HD?
588.
How do I take advantage of Bittorrent in Miro?
2009-07-07
Cum profit de avantajul Bittorrent în Miro?
604.
Find out if your hosting service offers an RSS feed.
2009-07-07
Află dacă serviciul tău de găzduire oferă un flux RSS.
606.
Submit your RSS feed and info about your show to the Miro Guide
2009-07-07
Trimite fluxul tău RSS şi informaţiile despre emisiunea ta la Ghidul Miro
609.
The Miro Audience
2009-07-07
Audienţa Miro
634.
Miro Guide
2009-07-07
Ghidul Miro
642.
A Vast New Audience.
2009-07-07
O nouă audienţă vastă.
643.
The Miro Guide, our open content directory, is browsed by a large and global audience of Miro users and is also avialable in any web browser at
2009-07-07
Ghidul Miro, directorul nostru de conţinut liber, este răsfoit de către o audienţă largă şi globală de utilizatori Miro şi este disponibil de asemenea prin orice navigator web la
644.
miroguide.com
2009-07-07
miroguide.com
646.
Adding a Show to the Miro Guide
2009-07-07
Adăugarea unei noi emisiuni în Ghidul Miro
647.
Make an account
2009-07-07
Fă-ţi un cont
648.
in the Miro Guide
2009-07-07
în Ghidul Miro
650.
Add your RSS feed and channel information. Follow the steps that are presented (for more info on RSS feeds, see our
2009-07-07
Adaugă fluxul tău RSS şi informaţiile canalului. Urmăreşte paşii prezentaţi (pentru mai multe informaţii despre fluxurile RSS, vezi
651.
troubleshooting guide
2009-07-07
ghidul nostru de depanare
652.
Our team of volunteer moderators will check to make sure the channel works in Miro. As long as it does, your channel becomes part of the Miro Guide!
2009-07-07
Echipa noastră de moderatori voluntari va verifica şi se va asigura că acest canal funcţionează în Miro. Atât timp cât funcţionează, canalul tău va deveni parte în Ghidul Miro!
653.
We reserve the right to reject spam, porn, hate speech, and unauthorized copyrighted material.
2009-07-07
Ne rezervăm dreptul de a elimina spamul, pornografia, vorbele de ură şi materialele care nu deţin drepturi de autor.
713.
Introduction
2009-07-07
Introducere
714.
The basics of creating internet video from A-Z!
2009-07-07
Bazele creării de filme pentru Internet de la A la Z!