Browsing Finnish translation

820829 of 848 results
820.
Hi there, we're the Participatory
Culture Foundation; a small 501c3 non-profit organization pushing for a
more open and democratic video space, through open source software.
We're lucky to have help from a global community of volunteers and
interns: coders, translators, bug reporters, community leaders, guide
moderators, and more. We'd love to have you involved — based on
the projects below, where do your biggest strengths lie?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Tervehdys! Olemme Participatory
Culture Foundation, pieni voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on
avoimempi ja demokraattisempi videopalvelu, avointa lähdekoodia hyödyntäen.
Olemme onnekkaita, saadessamme apua maailmanlaajuisen vapaaehtoisten ja
harjoittelijoiden yhteisöltä: koodaajat, kääntäjät, testaajat, yhteisöjohtajat,
ohjelmalistaus-moderaattorit ja muut.

Meistä olisi hienoa, jos sinäkin osallistuisit — alle on listattu joitain
projekteja, mitkä näistä ovat sinun suurimmat vahvuutesi?
Translated and reviewed by Jaro Larnos
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:465
821.
Miro is an Open Source project and we'd love to get help wherever we can. If you see a bug in the bug-tracker that you can fix, let us know and then go for it! All the information you need to checkout Miro from svn, build it on your machine, and run it is in our
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Miro on avoimen lähdekoodin projekti, joten tarvitsisimme sinun apuasi. Jos näet virheilmoituksen, jonka voit korjata, kerro meille siitä, ja korjaa se! Kaikki ohjeet Miron hakemiseen SVN-hakemistoista, koodin kääntämiseen ja ajamiseen löytyvät
Translated and reviewed by AtteL
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:494
822.
development wiki
kehittäjä-wikistämme
Translated and reviewed by Jaro Larnos
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:494
823.
Bite-sized bugs
Pienet virheet
Translated and reviewed by AtteL
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:494
824.
Developers mailing list:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Kehittäjien postituslista:
Translated and reviewed by AtteL
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:496
825.
IRC:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
IRC:
Translated and reviewed by AtteL
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:498
826.
PCF Internships
PCF-harjoittelupaikat
Translated and reviewed by AtteL
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:507
827.
If you're a student looking for an exciting internship with a start-up style non-profit organization, we may be able to help. We've got slots for coders, non-profit biz-dev, and marketing. We're very flexible about where you work from, but we expect you to be self-motivated, dedicated, driven, independent, and ready to get your hands dirty. If you're serious about an internship, send us a resume and brief statement of intent.
Jos olet opiskelija, joka hakee työharjoittelupaikkaa vasta perustetussa voittoa tavoittelemattomassa järjestössä, voimme olle avuksi. Meillä on tilaa koodaajille, järjestöistä kiinnostuneille ja markkinoijille. Olemme todella joustavia siinä, mistä työskentelet, mutta odotamme sinun olevan oma-aloitteinen, omistautunut, tarmokas, itsenäinen ja valmis likaamaan kätesi. Jos olet tosissasi harjoittelupaikasta, lähetä meille ansioluettelosi ja lyhyt esittely aikomuksistasi.
Translated and reviewed by AtteL
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:509
828.
This is a fantastic way for anyone to contribute to the Miro project — you don't need programming skills, just the ability to describe problems clearly. Janet, our bugmaster and QA person even wrote up guidelines for being an
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Tämä on mahtava tapa osallistua Miro-projektiin — et tarvitse ohjelmointitaitoja, vaan ainoastaan ilmaisukyvyn ongelmien kuvaamisessa selkeästi. Janet, laadunvalvojamme, kirjoitti ohjeet, kuinka olla
Translated and reviewed by Jaro Larnos
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:520
829.
. First, I recommend you take a peek at the
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
. Suosittelemme ensin vilkaisemaan
Translated and reviewed by Jaro Larnos
Located in ../open-source/volunteer/index2.php:520
820829 of 848 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AtteL, Ilari Oras, Jaro Larnos, Jiri Grönroos, Mikko Koskenranta, issakainen, nurtsio.