Translations by Mikko Koskenranta

Mikko Koskenranta has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
143.
The Participatory Culture Foundation is a non-profit organization based in Worcester, Massachusetts. Our mission is to create tools for broader, deeper engagement with culture and politics. We're working to ensure that the new mass medium of internet TV is open and independent, just like blogging and podcasting.
2009-09-18
Participatory Culture Foundation on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu Worcesteriin, Massachusettsiin. Tavoitteemme on luoda työkalut laaja-alaisempaan, syvempään sitoumukseen kulttuurin ja politiikan kanssa. Me teemme työtä varmistaaksemme uuden massamedian, internet TV:n, avoimuuden ja riippumattomuuden, aivan kuten bloggaamisen ja podcastauksen.
208.
People often ask why we're setup as a non-profit rather than a for-profit. Quite simply: all of us at PCF are drawn to the project because of the mission. Being a non-profit is the only way we can ensure that the mission is built into the structure of the company. So many times we've seen for-profit companies lose their values as financial pressures mount, founders leave, or they get acquired. We want to make sure that can't happen.
2009-09-18
Ihmiset kysyvät usein, miksi olemme voittoa tavoittelematon emmekä voittoa tavoitteleva organisaatio. Melko yksinkertaista: me kaikki PCF:ässä olemme mukana projektissa tehtävän takia. Olemalla voittoa tavoittelematon on ainoa tapa, jolla voimme varmistaa, että tehtävä on rakennettu yhtiön rakenteen pohjalle. Niin monta kertaa olemme nähneet voittoa tavoittelevien yhtiöiden menettävän arvonsa, kun taloudelliset paineet painostavat, perustajat lähtevät tai heidät ostetaan. Me haluamme varmistaa, että sitä ei voi käydä.
763.
If you're a student looking for an exciting internship with a start-up style non-profit organization, we may be able to help. We've got slots for coders, non-profit biz-dev, and marketing. We're very flexible about where you work from, but we expect you to be self-motivated, dedicated, driven, professional, independent, and ready to get your hands dirty. If you're serious about an internship, send us a resume and brief statement of intent.
2009-09-18
Jos olet opiskelija ja etsit mielenkiintoista työharjoittelupaikkaa aloittelu-tyylisessä, voittoa tavoittelemattomassa yrityksessä, me voimme ehkä auttaa. Meillä on paikkoja koodaajille, voittoa tavoittelemattomille alan kehittäjille ja markkinoijille. Me olemme hyvin joustavia siitä, mistä työskentelet, mutta oletamme sinun olevan motivoitunut, omistautunut, kannustautunut, ammattilainen, itsenäinen ja valmiina likaamaan kätesi. Jos olet tosissasi työharjoittelusta, lähetä meille ansioluettelo ja lyhyt selostus tavoitteistasi.
820.
Hi there, we're the Participatory Culture Foundation; a small 501c3 non-profit organization pushing for a more open and democratic video space, through open source software. We're lucky to have help from a global community of volunteers and interns: coders, translators, bug reporters, community leaders, guide moderators, and more. We'd love to have you involved — based on the projects below, where do your biggest strengths lie?
2009-09-18
Hei siellä, me olemme Participatory Culture Foundation; pieni 501c3 voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tavoitteena on avoimempi ja demokraattisempi videotila, avoimen lähdekoodin kautta. Olemme onnekkaita, että saamme apua kansainväliseltä yhteisöltä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita: koodaajia, kääntäjiä, vianilmoittajia, yhteisönjohtajia, opas moderaattoreita ja enemmän. Meistä olisi ihanaa, jos ottaisit osaa — alla olevien projektien perusteella, mitkä ovat suurimmat vahvuutesi?