Browsing Catalan translation

841848 of 848 results
841.
Reason One:
Primera raó:
Translated and reviewed by jordij on 2009-02-22
Located in ../open-source/share/index.php:45
842.
Miro is a slick way for your friends to watch all the shows they love, view YouTube videos in HD, discover fresh new web video programming, and more.
Miro és una manera intel·ligent per als teus amics de mirar tots els seus programes preferits, mirar vídeos del YouTube en HD (Alta definició), descobrir nous programes de vídeo per internet, i més.
Translated and reviewed by jordij on 2009-02-22
Located in ../open-source/share/index.php:45
843.
Reason Two:
Segona raó:
Translated and reviewed by jordij on 2009-02-22
Located in ../open-source/share/index.php:46
844.
Our mission is to democratize television as it moves online. When more people use Miro, it sends an important signal to video publishers everywhere: open standards, interoperability, and decentralization matter!
La nostra missió és democratitzar la televisió mentre passa a ser per internet. Si més gent utilitza el Miro, serà una senyal important per als publicadors de vídeo arreu: el fet de ser obert, poder reproduir molts tipus de fitxers diferents i la descentralització importen!
Translated and reviewed by jordij on 2009-02-22
Located in ../open-source/share/index.php:46
845.
The Absolute Best Way to Give Miro to Friends
Sens dubte la millor manera de donar el Miro als amics
Translated and reviewed by jordij on 2009-02-22
Located in ../open-source/share/index.php:50
846.
Installing and configuring Miro on a friend's computer is the only foolproof way to get the job done. Miro is one of those applications where you need to see the HD video firsthand to understand why it's so cool. Also, you know your friends' tastes in video better than we do, so you can subscribe them to shows you know they will enjoy. So go ahead and offer to give them the only internet TV they'll need.
Instal·lar i configurar el Miro a l'ordinador d'un amic és el mètode infal·lible per tal de tenir la feina feta. El Miro és una d'aquelles aplicacions en les quals fa falta el vídeo en alta definició (HD) de primera mà per poder entendre per què està tan bé. A més a més, tu coneixes els gustos dels teus amics millor que nosaltres, per això els pots subscriure als programes que saps que els agradaran. Així que, vinga, ofereix-te per donar-los l'unica televisió per internet que necessitaran.
Translated and reviewed by jordij on 2009-02-22
Located in ../open-source/share/index.php:51
847.
Open internet video, beyond anything else.
(no translation yet)
Located in ../index-old.php:71
848.
Award-winning desktop video player and downloader.
(no translation yet)
Located in ../index3.php:59
841848 of 848 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alfredo Hernández, Aljullu, Itsuga, Matt Kivela, amacba, el_libre - http://www.catmidia.cat XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, jordij, martapiqs, pub, user1cat.