Translations by Radoslav Danev

Radoslav Danev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 348 results
78.
This short video will show you the basics of using Miro.
2009-03-31
Това кратко видео ще ви покаже основните функции на Miro.
81.
Find More Answers
2009-03-29
Намери Още Отговори
82.
Ask your Miro related questions on our GetSatisfaction site.
2009-03-31
Задайте вашите въпроси свързани с Miro на нашият сайт GetSatisfaction.
83.
FAQ Chapters
2009-03-31
FAQ Глави
84.
Using Miro
2009-03-31
Използване на Miro
85.
How do I use Miro?
2009-03-29
Как да използвам Miro?
86.
How do I watch videos?
2009-04-03
Как да гледам клипове?
2009-03-29
Как да гледам видеота?
87.
How do I play videos in fullscreen mode?
2009-04-03
Как да гледам клипове на пълен екран?
2009-04-03
Как да глудам клипове на пълен екран?
2009-03-29
Как да пускам видеота в пълен екран?
88.
How do I exit fullscreen mode while a video is playing?
2009-03-31
Как да изляза от пълен екран, докато гледам видео?
89.
How do I subscribe to feeds?
2009-04-03
Как да се абонирам за RSS емисии?
90.
How do I add sites?
2009-03-29
Как да добавям сайтове?
91.
How do I remove feeds or sites?
2009-04-03
Как да премахвам RSS емисии или сайтове?
92.
How do I automatically download (auto-download) everything from a feed?
2009-04-03
Как автоматично да свалям всичко от RSS емисия?
94.
How do I share videos or shows that I like with friends?
2009-03-29
Как да споделям видеота или шоута, които харесвам с приятели?
95.
How do I set preferences to manage the videos I've downloaded?
2009-03-31
Как да нагласям предпочитанията си свързани с управлението на видеотата, които съм свалил?
97.
What are the keyboard shortcuts for Miro?
2009-03-31
Какви са shortcut-ите за Miro?
98.
How do I configure a proxy for Miro to work?
2009-03-31
Как да наглася прокси, за да работи в Miro?
99.
How do I back up my Miro database?
2009-04-03
Как да върна моята пезервната база данни на Miro?
100.
Common Questions and Issues
2009-03-31
Често Задавани Въпроси и Проблеми
101.
How do I install Miro?
2009-03-29
Как да инсталирам Miro?
102.
How do I uninstall Miro?
2009-03-29
Как да деинсталирам Miro?
103.
What's the Difference Between a Site and a Feed?
2009-04-03
Каква е Разликата между Сайт и RSS Емисия?
104.
Can I add feeds or sites that aren't listed in the Miro Guide?
2009-04-03
Мога ли да добавям RSS емисии или сайтове, които не са изброени в Ръководството на Miro?
105.
>Does Miro play Flash video, .flvs, or .swf's?
2009-04-03
>Miro може ли да работи с видео флаш видео файлове, .flvs, или .swf's?
2009-03-31
Miro може ли да работи с видео флаш видео файлове, .flvs, или .swf's?
106.
Why do all my media files have Miro logos now? I want to use a different program to play these files!
2009-03-29
Зашо всичките ми медиа файлове имат логото на Miro? Искам да използвам различна програма, да пускам тези файлове!
107.
Can I sync my videos to an iPod or other video device?
2009-03-29
Мога ли за синхронизирам моите видеота с iPod или друго видео устройство?
109.
I'm trying to download a video, but the video isn't downloading.
2009-03-29
Опитвам се да сваля видео, но видеото не се сваля.
110.
I downloaded a video, but it won't play.
2009-03-29
Свалих видео, но не мога да го пусна.
111.
I downloaded a video but it's gone from my collection.
2009-03-29
Свалих видео, но е изчезнало от моята колекция.
113.
I installed Miro, but it's not in my language.
2009-03-29
Инсталирах Miro, но не е на моят език.
114.
I'm having problems with Miro on Ubuntu Feisty.
2009-03-29
Имам проблеми с Miro в Ubuntu Feisty.
115.
I'm getting very few search results for YouTube and other video services.
2009-03-31
Получавам много малко резултати от търсенията ми в YouTube или други подобни сайтове.
116.
My Bittorrent downloads don't work/go slow.
2009-03-31
Моите Bittorrent сваляния не работят/свалят се бавно.
117.
About Miro
2009-03-29
Относно Miro
118.
Who Makes Miro?
2009-03-31
Кой Прави Miro?
120.
I'd like to Report a Bug, Problem, or Desired Feature for Miro.
2009-03-29
Бих искал да Докладвам за Бъг, Проблем, или за желана добавка за Miro.
121.
What are the system requirements to run Miro?
2009-03-29
Какви са системните изисквания, за да тръгне Miro на компютъра ми?
122.
What video formats can Miro play?
2009-03-29
Какви видео формати може да възпроизвете Miro?
123.
Where can I see the source code for Miro?
2009-03-29
Мога ли да видя основния код на Miro?
125.
Where to Get Help
2009-03-29
Къде мога да Намеря Помощ
128.
The FAQ
2009-03-31
FAQ-то
129.
Answers to all your most frequently asked questions.
2009-03-29
Отговори на всичките ваши най-често задавани въпроси.
135.
Getting Started
2009-03-29
Първи Стъпки
136.
Help
2009-03-29
Помощ
137.
FAQ
2009-03-29
FAQ
145.
Co-Founder, Executive Director
2009-04-02
Съосновател, Изпълнителен Директор