Translations by Radoslav Danev

Radoslav Danev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

301348 of 348 results
782.
Questions? Email:
2009-03-29
Имате Въпроси? Email:
783.
Become a Bug Tester
2009-04-02
Стани Тестър на Бъгове
789.
start testing
2009-04-03
започнете за тествате
790.
Janet
2009-03-31
Janet
2009-03-29
Джанет
791.
For guidance, email:
2009-03-31
За напътствия, email:
792.
jed [at] pculture.org
2009-03-31
jed [at] pculture.org
793.
You Can Get Involved
2009-04-03
И Ти Можеш да се Включиш
794.
We Need Bug Testers
2009-03-29
Нуждаем се от Тестъри за Бъговете
795.
Miro isn't perfect, but with your help we can get better.
2009-03-31
Miro не е перфектен, но с твоята помощ, можем да го направим по-добър.
796.
Help Translate Miro
2009-03-31
Помогнете за Превеждането на Miro
798.
Looking for an Internship?
2009-04-03
Търсиш Стаж?
799.
We have awesome internships for coders, non-profit biz dev, and marketing.
2009-04-03
Ние предлагаме невероятно стажове за кодери, non-profit biz dev, и маркетинг.
801.
Information on building and developing Miro.
2009-04-03
Информация за създаванего и разработването на Miro.
802.
Join the Miro Translators
2009-03-29
Присъединете се към Преводачите на Miro
804.
Launchpad account
2009-03-29
Launchpad профил
805.
, and then follow these links to help translate
2009-04-03
, и след това следвайте тези линкове, които ще ви помогнат с превеждането на
806.
and
2009-03-29
и
807.
GetMiro.com
2009-03-29
GetMiro.com
808.
. If you have questions, please contact:
2009-03-29
. Ако имате въпроси, моля свържете се с:
809.
Translations to GetMiro.com Last Synced:
2009-04-03
Преводи за MiroGuide.com Последно Синхронизирани:
810.
Translations to MiroGuide.com Last Updated:
2009-04-03
Преводи за MiroGuide.com Последно Актуализирани:
811.
Translations to Miro Application Last Synced:
2009-04-03
Преводи за Miro Приложение Последно Синфронизирани:
812.
The Miro Source Code
2009-03-29
Главният Код на Miro
814.
Join the Conversation on GetSatisfaction
2009-03-31
Присъединете се към Разговора в сайта GetSatisfaction
815.
Miro users always have questions, issues, and ideas; we use
2009-04-03
Потребителите на Miro винаги имат въпроси, проблеми и идеи, затова ние използваме
816.
GetSatisfaction
2009-04-03
GetSatisfaction,
2009-03-31
GetSatisfaction
817.
to engage the community. We'd love to have you involved — answering questions and developing ideas. A good place to start is this list of
2009-04-03
за да увеличим общността. We'd love to have you involved — answering questions and developing ideas. Добро място да започнеш е този списък с
818.
unanswered questions
2009-03-29
въпроси без отговор
819.
Your Talent: Where Does it Fit?
2009-03-31
Вашият Талант: Къде ли пасва?
822.
development wiki
2009-03-31
development wiki
824.
Developers mailing list:
2009-03-29
Лист с email-ите на Разработчиците:
825.
IRC:
2009-03-29
IRC:
826.
PCF Internships
2009-04-03
PCF Стажове
829.
. First, I recommend you take a peek at the
2009-03-31
. Първо, препоръчвам ви да хвълите едно око на
830.
and then jump in and
2009-04-03
и след това влезте и
831.
Join the Conversation
2009-03-29
Присъединете се към Разговора
832.
Help us find problems early and make Miro better.
2009-03-29
Помогнете ни да намерим проблемите навреме и да направим Miro по-добър.
833.
Do you speak a non-english language? Get involved!
2009-04-03
Говорите друг език освен английския? Включете се!
835.
Volunteering and Interning
2009-04-03
Доброволство и Стажанство
836.
IRC Chat
2009-03-29
IRC Чат
838.
Sharing Miro is Sharing Our Mission
2009-04-03
Споделяйки Miro, вие Споделяте Нашата Мисия
840.
Two Reasons to Share Miro
2009-03-29
Две Причини да Споделите Miro
841.
Reason One:
2009-03-29
Първа Причина:
842.
Miro is a slick way for your friends to watch all the shows they love, view YouTube videos in HD, discover fresh new web video programming, and more.
2009-03-29
Miro е лесен начин, твоите приятели да гледат всичките си любими шоута, да гледат YouTube видеота в HD формат, да откриват нови уеб видео програми, и оше много.
843.
Reason Two:
2009-03-29
Втора Причина:
845.
The Absolute Best Way to Give Miro to Friends
2009-03-31
Абсолютно най-добрият начин да дадете Miro на приятели