Browsing Slovak translation

110 of 147 results
1.
usage: %prog [options] filename
For a graphical version run gdebi-gtk
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Použitie: %prog [voľby] názov_súboru
Grafickú verziu spustíte pomocou gdebi-gtk
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:50
2.
Run non-interactive (dangerous!)
Spustiť v neinteraktívnom režime (nebezpečné!)
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:56 ../gdebi-gtk:54
3.
Set an APT configuration option
Nastaviť konfiguračnú voľbu APT
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:60
4.
Do not show progress information
Nezobrazovať informácie o priebehu
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:64
5.
Simulate only and print a apt-get install compatible line to stderr
Vykonať iba simuláciu a vypísať na štandardný chybový výstup riadok kompatibilný s apt-get install
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:68
6.
Use alternative root dir
Použiť alternatívny koreňový adresár
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:70
7.
gdebi error, file not found: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
chyba gdebi, súbor nebol nájdený: %s
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:78
8.
Need to be root to install packages
Aby ste mohli inštalovať balíky, musíte byť root
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:97 ../gdebi:106
9.
Do you want to install the software package? [y/N]:
Chcete nainštalovať softvérový balík? [a/N]:
Translated by helix84 on 2009-05-28
Located in ../gdebi:108 ../GDebi/GDebiCli.py:154
10.
Auto close when the install is finished
Automaticky zatvoriť pri dokončení inštalácie
Translated by helix84 on 2009-10-08
Reviewed by helix84 on 2012-01-18
Located in ../gdebi-gtk:57
110 of 147 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Martin, Matej Duman, Peter Chabada, helix84, mehturt.