Browsing Polish translation

110 of 147 results
1.
usage: %prog [options] filename
For a graphical version run gdebi-gtk
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Użycie: %prog [OPCJA...] PLIK
Aby uruchomić program z graficznym interfejsem, proszę wprowadzić polecenie gdebi-gtk.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:50
2.
Run non-interactive (dangerous!)
Uruchamia w trybie nieinteraktywym (niebezpieczne!)
Translated by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:56 ../gdebi-gtk:54
3.
Set an APT configuration option
Ustawia opcję konfiguracji programu APT
Translated by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:60
4.
Do not show progress information
Pomija wypisywanie informacji o postępie
Translated by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:64
5.
Simulate only and print a apt-get install compatible line to stderr
Przeprowadza tylko symulację i wypisuje wynik polecenia apt-get install na standardowe wyjście błędów
Translated by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:68
6.
Use alternative root dir
Określa alternatywny katalog główny
Translated by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:70
7.
gdebi error, file not found: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Błąd programu, nie odnaleziono pliku: %s
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:78
8.
Need to be root to install packages
Aby instalować pakiety należy posiadać uprawnienia administratora
Translated and reviewed by Marcin Falkiewicz on 2009-04-29
Located in ../gdebi:97 ../gdebi:106
9.
Do you want to install the software package? [y/N]:
Zainstalować pakiet oprogramowania? [t/N]:
Translated by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi:108 ../GDebi/GDebiCli.py:154
10.
Auto close when the install is finished
Automatyczne zamknięcie, po zakończeniu instalowania
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-03-26
Located in ../gdebi-gtk:57
110 of 147 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Maćkowiak, Bartosz Kaszubowski, GTriderXC, Jarosław Ogrodnik, Jojo, Marcin Falkiewicz, Martin, Michał Kowalewski, Miroslaw Radziszewski, Naven, Piotr Kubowicz, Piotr Sokół, Piotr Strębski, Seweryn Opyd, Tomasz Dominikowski, Zygmunt Krynicki, adam664, kwiara, tymmej.