Browsing Norwegian Bokmal translation

141147 of 147 results
141.
You are strongly advised to install the version from the software channel, since it is usually better supported.
Det anbefales at du installerer versjonen i programvarekanalen, siden denne ofte er bedre støttet.
Translated by Anders Aase Martinsen on 2006-07-06
Reviewed by Hans Joachim Desserud on 2014-01-04
Located in ../GDebi/GDebiCommon.py:141
142.
All dependencies are satisfied
Alle avhengigheter er innfridd
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../GDebi/GDebiCommon.py:183
143.
Requires the <b>removal</b> of %s packages
FIXME: use ngettext here
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Krever <b>fjerning</b> av %s pakker
Translated by Anders Aase Martinsen on 2006-07-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../GDebi/GDebiCommon.py:186
144.
Requires the installation of %s packages
Krever installasjon av %s pakker
Translated by Anders Aase Martinsen on 2006-07-06
Reviewed by Hans Joachim Desserud on 2014-01-04
Located in ../GDebi/GDebiCommon.py:188
145.
Only one software management tool is allowed to run at the same time
Du kan bare kjøre ett pakkebehandlingsprogram av gangen
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../GDebi/GDebiCommon.py:196 ../GDebi/GDebiCommon.py:214
146.
Please close the other application e.g. 'Update Manager', 'aptitude' or 'Synaptic' first.
Lukk det andre pakkeprogrammet (f.eks. oppdateringsverktøy, «aptitude» eller «synaptic») og prøv på nytt.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../GDebi/GDebiCommon.py:198 ../GDebi/GDebiCommon.py:216
147.
Media Change
change = QMessageBox.question(None, _("Media Change"), msg, QMessageBox.Ok, QMessageBox.Cancel)
Mediebytte
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../GDebi/KDEAptDialogs.py:218
141147 of 147 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Christian Aasan, Fredrik Sudmann, Geir Hauge, Hans Joachim Desserud, Håvar, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Mats Taraldsvik, Mikal Krogstad, Ole Andreas Utstumo, christian, efikkan, magnusp, Åka Sikrom.