Browsing Norwegian Bokmal translation

110 of 147 results
1.
usage: %prog [options] filename
For a graphical version run gdebi-gtk
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bruk: %prog [valg] filnavn
For en grafisk versjon, kjør gdebi-gtk
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:50
2.
Run non-interactive (dangerous!)
Kjør i ikke-interaktiv modus (farlig!)
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:56 ../gdebi-gtk:54
3.
Set an APT configuration option
Gjør et konfigurasjonsvalg for APT
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:60
4.
Do not show progress information
Ikke vis framdriftsinformasjon
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:64
5.
Simulate only and print a apt-get install compatible line to stderr
Bare simuler og skriv ut «apt-get install»-vennlig linje til standardfeil
Translated by Åka Sikrom on 2016-11-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../gdebi:68
6.
Use alternative root dir
Bruk alternativ rotkatalog
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:70
7.
gdebi error, file not found: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
gdebi-feil, finner ikke filen: %s
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:78
8.
Need to be root to install packages
Må være root for å installere pakker
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:97 ../gdebi:106
9.
Do you want to install the software package? [y/N]:
Vil du installére programpakken? [j/N]
Translated and reviewed by Kjetil Rydland on 2009-06-27
Located in ../gdebi:108 ../GDebi/GDebiCli.py:154
10.
Auto close when the install is finished
Lukk automatisk når installasjonen er ferdig
Translated by Fredrik Sudmann on 2010-02-02
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-11-06
Located in ../gdebi-gtk:57
110 of 147 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Christian Aasan, Fredrik Sudmann, Geir Hauge, Hans Joachim Desserud, Håvar, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Mats Taraldsvik, Mikal Krogstad, Ole Andreas Utstumo, christian, efikkan, magnusp, Åka Sikrom.