Browsing Catalan translation

110 of 147 results
1.
usage: %prog [options] filename
For a graphical version run gdebi-gtk
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
ús: %prog [opcions] nomdelfitxer
Executeu gdebi-gtk per a utilitzar la versió gràfica
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:50
2.
Run non-interactive (dangerous!)
Executa de manera no interactiva (perillós!)
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:56 ../gdebi-gtk:54
3.
Set an APT configuration option
Estableix una opció de configuració de l'apt
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:60
4.
Do not show progress information
No mostris informació sobre el progrés
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:64
5.
Simulate only and print a apt-get install compatible line to stderr
Només simula i escriu una línia compatible amb l'apt-get install a la sortida d'error
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:68
6.
Use alternative root dir
Utilitza un directori arrel alternatiu
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:70
7.
gdebi error, file not found: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
error del gdebi; no s'ha trobat el fitxer: %s
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:78
8.
Need to be root to install packages
Cal ser l'usuari principal per a instal·lar paquets
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:97 ../gdebi:106
9.
Do you want to install the software package? [y/N]:
Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:
Translated and reviewed by David Planella on 2009-02-16
Located in ../gdebi:108 ../GDebi/GDebiCli.py:154
10.
Auto close when the install is finished
Tanca automàticament quan la instal·lació s'hagi acabat
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-03-08
Located in ../gdebi-gtk:57
110 of 147 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, J., Joan Duran, JoanColl, Jordi Mallach, animarval, cortsenc.