Translations by Michael Sheldon

Michael Sheldon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
3.
Close
2015-06-09
Zavrieť
4.
Ok
2015-06-09
Ok
5.
Cancel
2015-06-09
Zrušiť
8.
New Folder
2015-06-09
Nový priečinok
9.
Create folder
2015-06-09
Vytvorenie priečinka
10.
Enter name for new folder
2015-06-09
Zadajte názov nového priečinka
11.
Open
2015-06-09
Otvoriť
13.
No files
2015-06-09
Žiadne súbory
14.
File operation error
2015-06-09
Chyba pri súborovej operácii
15.
~/Desktop
2015-06-09
~/Plocha
16.
~/Public
2015-06-09
~/Verejné
17.
~/Programs
2015-06-09
~/Programy
18.
~/Templates
2015-06-09
~/Šablóny
19.
Home
2015-06-09
Domov
20.
Device
2015-06-09
Zariadenie
21.
Folder not accessible
2015-06-09
Priečinok nie je prístupný
22.
Can not access %1
2015-06-09
Nedá sa vstúpiť do %1
25.
path or url may not exist or cannot be read
2015-06-09
Cesta alebo url neexistuje alebo sa nedá čítať
26.
Rename error
2015-06-09
Chyba pri premenovaní
27.
Error creating new folder
2015-06-09
Chyba pri vytváraní priečinka
28.
items
2015-06-09
položiek
29.
File or Directory does not exist
2015-06-09
Súbor alebo adresár neexistuje
30.
does not exist
2015-06-09
neexistuje
31.
Could not remove the item
2015-06-09
Nepodarilo sa odstrániť položku
32.
Could not find a suitable name to backup
2015-06-09
Nepodarilo sa nájsť vhodný názov pre zálohu
33.
Could not create the directory
2015-06-09
Nepodarilo sa vytvoriť adresár
34.
Could not create link to
2015-06-09
Nedalo sa vytvoriť odkaz na
35.
Could not set permissions to dir
2015-06-09
Nepodarilo sa nastaviť oprávnenia na adresár
36.
Could not open file
2015-06-09
Nepodarilo sa otvoriť súbor
37.
There is no space on disk to copy
2015-06-09
Na disku nie je miesto na kopírovanie
38.
Could not create file
2015-06-09
Nepodarilo sa vytvoriť súbor
39.
Could not remove the directory/file
2015-06-09
Súbor alebo adresár sa nepodarilo odstrániť
40.
Could not move the directory/file
2015-06-09
Súbor alebo adresár sa nepodarilo odstrániť
41.
Cannot copy items
2015-06-09
Položky nie je možné kopírovať
42.
no write permission on folder
2015-06-09
nie sú opránenia na zápis na adresári
43.
Cannot move items
2015-06-09
Nie je možné presunúť položky
44.
origin and destination folders are the same
2015-06-09
zdrojový a cieľový adresár sú zhodné
45.
Write error in
2015-06-09
Chyba zápisu do
46.
Read error in
2015-06-09
Chyba čítania v
47.
Copy
2015-06-09
Kopírovať
48.
Set permissions error in
2015-06-09
Chyba pri nastavovaní práv pre
49.
Could not create trash info file
2015-06-09
Nepodarilo sa vytvoriť súbor s inrormáciami o odstraňovaní
50.
Could not remove the trash info file
2015-06-09
Nepodarilo sa odstrániť súbor s inrormáciami o odstraňovaní