Translations by Michael Sheldon

Michael Sheldon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
3.
Close
2015-06-09
Lukk
4.
Ok
2015-06-09
OK
5.
Cancel
2015-06-09
Avbryt
8.
New Folder
2015-06-09
Ny mappe
9.
Create folder
2015-06-09
Ny mappe
10.
Enter name for new folder
2015-06-09
Gi den nye mappa et navn
11.
Open
2015-06-09
Åpen
13.
No files
2015-06-09
Ingen filer
14.
File operation error
2015-06-09
Filoperasjonsfeil
15.
~/Desktop
2015-06-09
~/Skrivebord
16.
~/Public
2015-06-09
~/Offentlig
17.
~/Programs
2015-06-09
~/Programmer
18.
~/Templates
2015-06-09
~/Maler
19.
Home
2015-06-09
Hjem
20.
Device
2015-06-09
Enhet
21.
Folder not accessible
2015-06-09
Ingen tilgang til mappa
22.
Can not access %1
2015-06-09
Fikk ikke tilgang til «%1»
25.
path or url may not exist or cannot be read
2015-06-09
Stien eller linken fins ikke eller kan ikke leses
26.
Rename error
2015-06-09
Klarte ikke å gi nytt navn
27.
Error creating new folder
2015-06-09
Klarte ikke å lage ny mappe
28.
items
2015-06-09
elementer
29.
File or Directory does not exist
2015-06-09
Filen eller mappen fins ikke
30.
does not exist
2015-06-09
fins ikke
31.
Could not remove the item
2015-06-09
Klarte ikke å fjerne elementet
32.
Could not find a suitable name to backup
2015-06-09
Fant ikke et passende navn for sikkerhetskopi
33.
Could not create the directory
2015-06-09
Klarte ikke å lage mappen
34.
Could not create link to
2015-06-09
Klarte ikke å lage link til
36.
Could not open file
2015-06-09
Klarte ikke å åpne fil
37.
There is no space on disk to copy
2015-06-09
Ikke nok plass til å kopiere
38.
Could not create file
2015-06-09
Klarte ikke å lage fil
39.
Could not remove the directory/file
2015-06-09
Klarte ikke å fjerne mappen eller filen
40.
Could not move the directory/file
2015-06-09
Klarte ikke å flytte mappen eller filen
41.
Cannot copy items
2015-06-09
Klarte ikke å kopiere elementer
42.
no write permission on folder
2015-06-09
ikke skrivetilgang i mappen
43.
Cannot move items
2015-06-09
Klarte ikke å flytte elementer
44.
origin and destination folders are the same
2015-06-09
fra- og til-mappen er den samme
45.
Write error in
2015-06-09
Skrivefeil i
46.
Read error in
2015-06-09
Lesefeil i
47.
Copy
2015-06-09
Kopier
48.
Set permissions error in
2015-06-09
Klarte ikke å fastsette rettigheter i