Translations by Daniel Kur

Daniel Kur has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
1.
Download and view feeds
2012-06-29
Pobieraj oraz przeglądaj kanały informacyjne
2.
Feedler News Reader
2012-06-29
Czytnik wiadomości Feedler
3.
Update
2012-05-21
Aktualizuj
4.
Unread
2012-05-30
Nieprzeczytanych
5.
new feeds
2012-05-21
nowych wiadomości
6.
new feed
2012-05-21
nowa wiadomość
7.
Imported %i channels in %i folders.
2012-05-21
Zaimportowano %i kanałów w %i folderach
8.
Updating subscriptions
2012-05-22
Aktualizowanie subskrypcji
9.
Updating %s
2012-05-22
Aktualizowanie %s
10.
Downloading favicons
2012-05-22
Pobieranie ikon witryn
11.
Importing subscriptions
2012-05-22
Importowanie subskrypcji
12.
Are you sure you want to mark as read?
2012-05-21
Czy na pewno chcesz oznaczyć jako przeczytane?
13.
Are you sure you want to delete?
2012-05-21
Czy na pewno chcesz usunąć?
14.
Get Some Feeds
2012-05-21
Uzyskaj nowe subskrypcje
15.
Feedler can't seem to find your feeds.
2012-05-21
Nie można odnaleźć subskrypcji
16.
Create
2012-05-30
Utwórz
17.
Add manually subscriptions from URL.
2012-05-30
Dodaj ręcznie subskrypcje z adresu URL.
19.
Add a subscriptions from OPML file.
2012-05-21
Dodaj subskrypcje z pliku OPML.
20.
Share channels or items
2012-06-04
Udostępniaj kanały lub elementy
21.
Export subscriptions
2012-06-04
Eksport subskrypcji
25.
Dismiss
2012-06-22
Porzuć
26.
Undo
2012-06-22
Cofnij
27.
Mark as read
2012-05-21
Oznacz jako przeczytany
28.
Delete
2012-05-21
Usuń
29.
Properties
2012-05-21
Właściwości
30.
New
2012-05-21
Utwórz
31.
Subscription
2012-05-21
Subskrypcja
33.
Display
2012-05-24
Wyświetl
34.
Open in browser
2012-05-24
Otwórz w przeglądarce
35.
Mark as unread
2012-05-24
Oznacz jako nieprzeczytane
36.
Content:
2012-06-22
Treść:
37.
Enable images:
2012-06-22
Włącz wczytywanie obrazków:
38.
Shrink image to fit:
2012-06-22
Skaluj obrazy w celu dopasowania:
39.
Enable plugins:
2012-06-22
Włącz obsługę wtyczek:
40.
Enable JavaScripts:
2012-06-22
Włącz obsługę JavaScript:
41.
Enable Java:
2012-06-22
Włącz obsługę Java:
42.
Window:
2012-06-22
Okno:
43.
Hiding window instead of closing:
2012-06-22
Ukrywanie okna zamiast zamykania:
44.
Hide window on start to the messaging menu:
2012-06-22
Ukryj okno na starcie do menu wiadomości:
45.
Subscriptions:
2012-06-22
Subskrypcje:
46.
Enable automatic updates:
2012-06-22
Włącz automatyczne aktualizację:
47.
Enable updates on start:
2012-06-22
Włącz aktualizacje na starcie:
48.
Time interval between updates:
2012-06-22
Odstęp czasu między aktualizacjami:
49.
Favicons:
2012-06-22
Ikony witryn:
50.
Download now all favicons:
2012-06-22
Pobierz teraz wszystkie ikony witryn:
52.
Behavior
2012-05-22
Zachowanie
53.
Updates
2012-06-03
Aktualizacje
56.
Import subscription from OPML
2012-06-04
Importuj subskrypcję z pliku OPML
57.
Go to the channel with unread items
2012-06-03
Przejdź do kanału z nieprzeczytanymi elementami
58.
Mark all items as read
2012-06-03
Oznacz wszystkie elementy jako przeczytane