Translations by Veselin Trakiyski

Veselin Trakiyski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
3.
Update
2012-05-21
Обновяване
5.
new feeds
2012-05-21
нови емисии
6.
new feed
2012-05-21
нова емисия
7.
Imported %i channels in %i folders.
2012-05-21
Импортирани са %i канала в %i папки.
8.
Updating subscriptions
2012-05-22
Обновяване на абонаменти
9.
Updating %s
2012-05-22
Обновяване на %s
10.
Downloading favicons
2012-05-22
Сваляне на fav икони
11.
Importing subscriptions
2012-05-22
Импортиране на абонаменти
12.
Are you sure you want to mark as read?
2012-05-21
Сигурни ли сте, че искате да маркирате като прочетено?
13.
Are you sure you want to delete?
2012-05-21
Сигурни ли сте, че искате да изтриете?
14.
Get Some Feeds
2012-05-21
Сдобийте се с малко емисии
15.
Feedler can't seem to find your feeds.
2012-05-21
Изглежда, че Feedler не може да намери вашите емисии.
18.
Import
2012-05-21
Импортиране
2012-05-20
Внасяне
19.
Add a subscriptions from OPML file.
2012-05-21
Добавяне на абонаменти от OPML файл.
22.
Name
2012-05-20
Име
23.
Save
2012-05-20
Запазване
24.
Cancel
2012-05-20
Отказ
27.
Mark as read
2012-05-21
Маркиране като прочетено
28.
Delete
2012-05-21
Изтриване
29.
Properties
2012-05-21
Настройки
30.
New
2012-05-21
Нов
31.
Subscription
2012-05-21
Абонамент
32.
Folder
2012-05-20
Директория
51.
Preferences
2012-05-20
Предпочитания
54.
Add new subscription URL
2012-05-20
Добавяне на нов URL за абонамент
55.
Remove selected subscription
2012-05-20
Премахване на избрания абонамент
59.
unread feeds
2012-05-21
непрочетени емисии
60.
unread feed
2012-05-21
непрочетена емисия
61.
URI
2012-05-21
URI
2012-05-21
URI адрес
63.
URI Address
2012-05-20
URI Адрес
64.
Type to Search...
2012-05-20
Пишете за търсене...
65.
Sidebar Visible
2012-05-21
Странична лента видима
2012-05-20
Видима странична лента
66.
Fullscreen
2012-05-20
Цял екран
67.
Go to the previous readed item
2012-05-21
Преминаване на предходния прочетен предмет
68.
Go to the next readed item
2012-05-21
Преминаване на следващия прочетен предмет
69.
Refresh all subscriptions
2012-05-21
Обновяване на всички абонаменти
70.
Menu
2012-05-20
Меню