Translations by ITPROJECTS

ITPROJECTS has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
1.
Download and view feeds
2014-04-18
Изтегли и разгледай излъчванията
2.
Feedler News Reader
2014-04-18
Фийдлер, Новинарски Четец
3.
Update
2014-04-18
Обнови
4.
Unread
2014-04-18
Непрочетено
7.
Imported %i channels in %i folders.
2014-04-18
Вмъкнати са %i канала в %i папки.
9.
Updating %s
2014-04-18
Обновяване на „%s“
10.
Downloading favicons
2014-04-26
Сваляне на любимите иконки
2014-04-18
Сваляне на иконки
11.
Importing subscriptions
2014-04-26
Вмъкване на абонаменти
12.
Are you sure you want to mark as read?
2014-04-26
Сигурни ли сте, че искате да отбележете като прочетено?
14.
Get Some Feeds
2014-04-26
Сдобийте се с няколко емисии
15.
Feedler can't seem to find your feeds.
2014-04-26
Изглежда, че Фийдлер не може да намери вашите емисии.
16.
Create
2014-04-26
Създай
2014-04-18
Сътвори
17.
Add manually subscriptions from URL.
2014-04-18
Добави ръчно абонаменти от УРЛ
18.
Import
2014-04-26
Внеси
20.
Share channels or items
2014-04-26
Сподели канали или единични емисии
2014-04-18
Сподели канали или подчасти
21.
Export subscriptions
2014-04-18
Износ на абонаменти
25.
Dismiss
2014-04-18
Отхвърли
26.
Undo
2014-04-18
Отмени
32.
Folder
2014-04-26
Папка
33.
Display
2014-04-26
Прегледай
2014-04-18
Екран
34.
Open in browser
2014-04-26
Отваряне в четец
2014-04-18
Отваряне в четеца
35.
Mark as unread
2014-04-18
Бележи като непрочетено
36.
Content:
2014-04-18
Съдържание:
37.
Enable images:
2014-04-18
Разреши снимки:
38.
Shrink image to fit:
2014-04-18
Смали снимките за да паснат:
39.
Enable plugins:
2014-04-18
Разреши добавки:
40.
Enable JavaScripts:
2014-04-18
Разреши ДжаваСкрипт:
41.
Enable Java:
2014-04-18
Разреши Джава:
42.
Window:
2014-04-18
Прозорец:
43.
Hiding window instead of closing:
2014-04-18
Скрий прозореца вместо затваряне:
44.
Hide window on start to the messaging menu:
2014-04-18
Скрий прозореца, при пускане, в менюто съобщения:
45.
Subscriptions:
2014-04-18
Абонаменти:
46.
Enable automatic updates:
2014-04-18
Разреши самостойни обновления:
47.
Enable updates on start:
2014-04-18
Разреши обновление при запуск:
48.
Time interval between updates:
2014-04-18
Времево отстояние между обновления:
49.
Favicons:
2014-04-26
Любими Иконки:
2014-04-18
ЛюбимиИконки:
50.
Download now all favicons:
2014-04-26
Изтегли сега всички любими иконки:
2014-04-18
Изтегли сега всички ЛюбимиИконки:
52.
Behavior
2014-04-18
Поведение
53.
Updates
2014-04-18
Обновления
56.
Import subscription from OPML
2014-04-18
Внеси абонаменти от ОПМЛ
57.
Go to the channel with unread items
2014-04-18
Отиди на канал с непрочетени неща
58.
Mark all items as read
2014-04-18
Отбележи всички неща като прочетени
62.
Load favicon
2014-04-26
Зареди любимата иконка