Translations by Micke Nilsson

Micke Nilsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
296.
people
people
2009-07-06
person
personer
367.
Recent activities
2009-07-03
Senaste aktiviteter
527.
Who can see your what you are up to via your activity feed
2009-07-06
Vem kan se i ditt aktivitetsflöde vad du gör
630.
People-Powered Customer Service for Expono
2009-07-06
Bemannad kundtjänst för Expono
635.
Active customer service discussions in Expono
2009-07-06
Aktiva kundtjänst ärenden på Expono
1805.
Buy Now
2009-07-03
Köp nu
2213.
Your photos are your business. On Expono you are in control at all times and decide who can view and download your photos.
2009-07-03
Dina bilder är din sak. På Expono är det alltid du som styr och bestämmer vem som kan se och ladda ner dina foton.
2215.
Import your contacts from Plaxo, Gmail, Yahoo, Outlook and others. Get automatically updated contact information in your address book.
2009-07-03
Importera dina kontakter från Plaxo, Gmail, Yahoo, Outlook med flera. Få din adressbok automatiskt uppdaterad.
2218.
Anything you upload, write or produce belongs to you. On Expono you are able to move, share and control your identity and photos.
2009-07-03
Allt du laddar upp, skriver eller producerar tillhör dig. På Expono har du möjlighet att flytta, dela och kontrollera din identitet och foton.
2317.
Add New
2009-07-03
Lägg till
2324.
Your Confirmation Code has been validated. Please enter your new password here.
2009-07-03
Din registreringskod har validerats. Var god och ange ditt nya lösenord.
2330.
Edit Services
2009-07-03
Redigera tjänster
2331.
Account Details
2009-07-03
Kontodetaljer
2524.
<1>%s <2>said</2></1> %s ago
2009-07-03
<1>%s <2>sa</2></1> %s sedan
2525.
You are already logged in. Please <1>log out</1> and try again.
2009-07-03
Du är redan inloggad. Var god <1>logga ut</1> och försök igen.
2526.
Click <1>here</1> if you are not automatically forwarded to your destination in 10 seconds.<2/>If your security level is "High" in Internet Explorer, you'll have to click on this link:
2009-07-03
Klicka <1>här</1> om du inte automatiskt skickas vidare till ditt mål inom 10 sekunder. </2>Om din säkerhetsnivå i Internet Explorer är "Hög" är du tvungen att klicka på denna länk:
2527.
Choose State:
2009-07-03
Välj område