Browsing Polish translation

110 of 26 results
1.
Multiclass Search Help
Context:
../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:1
Pomoc wyszukania wielorodzajowego
Translated by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Reviewed by Piotr Strębski on 2011-02-19
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:1
2.
Multiclass Search Help
Context:
../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:2
Pomoc wyszukania wielorodzajowego
Translated by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Reviewed by Piotr Strębski on 2011-02-19
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:2
3.
Recognized search keys include:
Rozpoznane terminy wyszukiwawcze zawierają:
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:3
4.
Search key
Termin wyszukiwawczy
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:4
5.
Definition
Definicja
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:5
6.
keyword</strong>, <strong>title</strong>, <strong>author</strong>, <strong>subject</strong>, and <strong>series</strong> support additional search subclasses, specified with a <kbd>|</kbd>. For example: <kbd>title|proper:gone with the wind
słowo kluczowe</strong>, <strong>tytuł</strong>, <strong>autor</strong>, <strong>przedmiot</strong>, i <strong>seria</strong> dopuszczają dodatkowe podklasy, wprowadzone ze znakiem <kbd>|</kbd>. Na przykład: <kbd>Tytuł|właściwy:przeminęło z wiatrem
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:6
7.
keyword/kw
słowo kluczowe/kw
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:7
8.
search keyword(s)
termin(y) wyszukiwawcze
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:8
9.
author/au/name
autor/au/nazwa
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:9
10.
search author(s)
szukaj autora(ów)
Translated and reviewed by Wojciech Sachwanowicz on 2010-12-16
Located in ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:10
110 of 26 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Wojciech Sachwanowicz.